zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 35/2006
DATA WYDANIA: 2006-09-04
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Pomoc na inwestycje
Przystąpienie do długu było skuteczne
Przystąpienie do długu
Wizerunek mądrze wykorzystany
Uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności - odpisy aktualizujące
Inwestycja w obce środki trwałe
Umowy zlecenia - deklaracja PIT
Usługi w ramach działalności gospodarczej na rzecz własnej spółki z o.o. a koszty uzyskania przychodu
Podatek w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki jawnej
Certyfikat rezydencji a podatek dochodowy
Rady pracownicze na szczeblu wspólnotowym
Rozwiązanie umowy z pracownikiem w śpiączce
Warunki klimatyczne w miejscu pracy - obowiązki pracodawcy
Bezpieczeństwo i higiena pracy - obowiązki pracodawcy
Maksymalne potrącenia z wynagrodzeń

PODATEK TONAŻOWY
Ratyfikacja konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania
Przywięzienne zakłady pracy
Kasy fiskalne od 1 września

Zasady ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej
Autokomis a kasa
Czy towarzystwo leasingowe musi wystawić fakturę

Obrót bezgotówkowy w księgach rachunkowych
Jak zaksięgować powierniczy przelew wierzytelności?
Materiały i towary kosztem w dniu zakupu

Prawo w obronie przedsiębiorcy

Przesyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną w systemie e-POLTAX
e-Deklaracje w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów
Kiedy można się domagać wyłączenia sędziego?
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych
Odpowiedzialność posiłkowa spółki

Rolny zamiast od nieruchomości
Prawa autorskie a działalność gospodarcza
Ilość artykułów w wydaniu: 32
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz