zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 15/2003
DATA WYDANIA: 2003-04-12
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Zakupy finansowane ze środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej
Udzielenie licencji bez pobrania należności
Termin wydania decyzji ustalającej VAT w imporcie
Stosowanie procedury uproszczonej w imporcie a odliczenie VAT
Ryczałt ewidencjonowany a termin zainstalowania kasy fiskalnej
Korekta VAT w dokumencie SAD

Strata z tytułu wpłaty zaliczki na poczet przyszłych dostaw towarów
Rachunkowa koncepcja wartości firmy powstającej na skutek fuzji i przejęć
Koszty postępowania sądowego a odroczony podatek dochodowy

Podatek dochodowy od osób prawnych

Warunki i przesłanki utworzenia kapitałowej grupy podatkowej
Rozpoczęcie amortyzacji przy leasingowanym środku trwałym
Prowizja od udzielonej pożyczki jako przychód
Opłaty za certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika jako koszt
Dochody wydatkowane na zasoby mieszkaniowe - aspekty podatkowe

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Pismo Ministerstwa Finansów z 16 stycznia 2003 r. nr PB5/KD-033-2-16/03
Wykończenie wynajmowanego lokalu w ramach ulgi związanej z budową domu na wynajem
Ustalenie wysokości dochodu z uwzględnieniem remanentu
Rozliczenie roczne 2002 - relacja z dyżuru
Kwalifikowanie przychodów z praw do baz danych
Ewidencjonowanie wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków
Dochody z działalności z wykorzystaniem odpadów

Ustalanie prawa do świadczeń emerytalno-rentowych
Renta rodzinna po ubezpieczonym zmarłym wskutek wypadku przy pracy
Obowiązki płatnika kontrolowanego przez ZUS
Gwarantowane kwoty minimalnego wynagrodzenia i zasiłku chorobowego dla pracowników
Ilość artykułów w wydaniu: 25
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz