zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 44/2006
DATA WYDANIA: 2006-11-06
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Aktualności
Przystąpienie do postępowania protestacyjnego
Podatek od środków transportowych
Ogrodzenie bez pozwolenia na budowę
Wsparcie inwestycyjne
Termin wniesienia protestu na treść ogłoszenia
Wkład wspólnika w spółce jawnej

Aktualności
Usługi medyczne dla pracowników jako koszty uzyskania przychodów
Opodatkowanie dochodów zagranicznej filii
Likwidacja składnika majątku a koszt uzyskania przychodu
Dochody z projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny
Średnie kursy walut publikowane na łamach prasy
Wynagrodzenie płatnika za zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych

Aktualności
Czy zwrócona gminie zwaloryzowana bonifikata od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego podlega VAT
Sprzedaż samochodu do Czech
Kiedy zwrot VAT od usług transportowych
Sprzedaż przedsiębiorstwa zwolniona z VAT
Eksport wyrobów akcyzowych
Czy obowiązuje warunek półrocznego używania?

Aktualności
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zleceniobiorców
Zgłoszenie do ZUS członka rodziny pracownika
Ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących działalność gospodarczą - dokumentacja ZUS
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorców
Przedawnienie należności
Jak rozliczyć premię wypłaconą po ustaniu stosunku pracy?

Wydanie własnego towaru na potrzeby firmy
Billboard reklamowy - ewidencja w księgach rachunkowych
Korygowanie kosztów leków do wartości rzeczywistej zapasów
Zaokrąglenia podatku VAT
Papierowa korekta do faktury elektronicznej
Wpłaty z zysku

Prawo w obronie przedsiębiorcy

Czy urzędy mogą stosować sankcję VAT
Przychody z nieujawnionych źródeł
Do kiedy można dokonać potrącenia?
Za co fiskus ukarał pracowników
Odrzucenie nieopłaconej skargi kasacyjnej
Zastaw na prawach
Ilość artykułów w wydaniu: 40
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler