zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 40/2003
DATA WYDANIA: 2003-10-04
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Wyrok NSA z 23 kwietnia 2003 r., sygn. akt III SA 2479/01
Wyrok NSA z 3 kwietnia 2003 r., sygn. akt I SA/Po 3423/00
Zwrot ulgi za zakup kasy rejestrującej
Zwrot różnicy podatku
Zwolnienie z VAT usług taksówkowych
Uchybienie terminowi złożenia korekty deklaracji
Skutki podatkowe reklamacji towarów importowanych
Podatek naliczony od zakupów dokonanych przed rezygnacją ze zwolnienia
Odzyskanie podatku za zakupy dokonane w Holandii
Dokumenty traktowane na równi z fakturą VAT

Żądanie odszkodowania w księgach rachunkowych
Wierzytelności nieściągalne w księgach rachunkowych (cz. 2)
Ustalenie kosztów i przychodów z tytułu sprzedaży wyrobów niepełnowartościowych
Przeznaczenie środków z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na spłatę zobowiązań spółki

Podatek dochodowy od osób prawnych

Komunikat Ministerstwa Finansów z 2 września 2003 r.
Wydatki na sponsorowanie drużyny piłkarskiej
Opodatkowanie fundacji w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Pismo Ministra Finansów z 16 lipca 2003 r. nr OS4-8201-5/2003/2875/03/OS3144
Rozliczenie zaliczki od wynagrodzeń nadpłaconych pracownikom ZPChr
Odpowiedzialność karna skarbowa podatników prowadzących księgę przychodów i rozchodów
Moment powstania przychodu przy umowie cesji zwrotnej
Koszty uzyskania znaku bezpieczeństwa dla nowego produktu
Koszty podróży służbowych osób współpracujących
Amortyzacja majątku małżeńskiego

Żołnierze i funkcjonariusze poza systemem ubezpieczeń społecznych
Niedostarczenie w terminie zaświadczenia lekarskiego
Ilość artykułów w wydaniu: 26
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz