zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 46/2006
DATA WYDANIA: 2006-11-20
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.


Aktualności
Obligatoryjne przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną
Opłata adiacencka i renta planistyczna
Z wokandy spółki
Przekształcenie spółki cywilnej
Postępowanie upominawcze nie zdrożeje
Cofnięcie darowizny

Aktualności
50-proc. koszty uzyskania przychodu w ramach stosunku pracy
Paragon jako podstawa zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów
Dofinansowanie posiłków i obiadów a podatek dochodowy
Zwrot pracownikowi kosztów zakupu okularów a podatek dochodowy

Aktualności
Nieściągalne wierzytelności a VAT (cz. 1)
Bilety nie są fakturą VAT
Sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego a VAT
Prezenty małej wartości i próbki

Aktualności
Obowiązek informowania ZUS o zmianie danych płatnika
Obowiązek oskładkowania umowy zlecenia przy równoczesnym wykonywaniu umowy o pracę
Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia z tytułu pierwszej umowy o pracę
Zmiana dowodu osobistego - dokumentacja ZUS
Przebywanie na urlopie wychowawczym i jednoczesne wykonywanie umowy zlecenia
Preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne
Podstawa wymiaru składek w przypadku wypłaty dodatku uzupełniającego zasiłek chorobowy
Usprawiedliwiona nieobecność w pracy a prawo do zasiłku macierzyńskiego

Zasady ujęcia błędu podstawowego
Ewidencja księgowa nabycia dzieł sztuki
Dostęp do faktur elektronicznych

Prawo w obronie przedsiębiorcy

Jak skrócić kontrolę podatkową?
Przejęcie długu
Umowa przewłaszczenia
Podpisywanie deklaracji przez pełnomocnika
Odszkodowanie a franszyza
Ilość artykułów w wydaniu: 35
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz