zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 20/2003
DATA WYDANIA: 2003-05-17
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Pismo Ministra Finansów z 9 kwietnia 2003 r. nr PP7-8180/210/03/PW/263 skierowane do wszystkich izb skarbowych
Zasady zwrotu VAT zagranicznym podróżnym
Ulga za zakup kasy przy żądaniu zwrotu VAT
Termin wystawienia faktury osobie fizycznej
Refakturowanie energii elektrycznej i innych mediów
Podstawa opodatkowania w eksporcie towarów
Odliczenie ulgi przy wykazanej kwocie przeniesienia
Obowiązki podatnika instalującego kasę rejestrującą
Likwidacja działalności osoby prawnej - skutki w VAT

Likwidacja działalności w księgach rachunkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wyrok NSA z 29 stycznia 2002 r. (sygn. akt I SA/Po 1162/00)
Zakup kwiatów na posiedzenie rady nadzorczej
Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Indywidualna stawka amortyzacji dla samochodu używanego na podstawie umowy dzierżawy

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Pismo Ministerstwa Finansów z 30 października 2002 r. nr PB2/ZP-033-0506-829/02
Zbycie nieruchomości stanowiącej majątek spółki cywilnej
Zakup drukarki obsługującej kilka urządzeń
Sprzedaż majątku firmy w przypadku jej likwidacji
Składki z tytułu przynależności do samorządu zawodowego i ubezpieczenia OC
Rozliczenie zaległego wynagrodzenia ze stosunku pracy
Nieodpłatne używanie nieruchomości należącej do członka rodziny
Kiedy nie płacimy podatku likwidacyjnego

Postępowanie przy ustalaniu kapitału początkowego (cz. 2)
Najem a obowiązek odprowadzania składek ubezpieczeniowych
Likwidacja działalności gospodarczej w aspektach ubezpieczeniowym oraz prawa pracy
Dodatek uzupełniający zasiłek chorobowy a podstawa wymiaru składek
Ilość artykułów w wydaniu: 26
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja