zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 5/2003
DATA WYDANIA: 2003-02-01
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Zmiana stawek podatku akcyzowego
Sprzedaż komputera czy licencji
Przekazanie towarów na potrzeby reprezentacji
Ograniczenie kwoty zwrotu bezpośredniego
Obowiązek załączenia do deklaracji kopii faktur i dowodów zapłaty należności
Obowiązek umieszczania symboli PKWiU na fakturach sprzedaży
Eksport robót budowlano-montażowych

Wyliczenie wielkości odroczonego podatku dochodowego za 2002 r. - cz. 2
Wycena udzielonej przez jednostkę pożyczki
Różnice trwałe między wynikiem finansowym brutto a podstawą opodatkowania

Podatek dochodowy od osób prawnych

Pismo Ministerstwa Finansów z 19 listopada 2002 r. nr PB3-IP-8214-256/2002
Refundacja środka trwałego z PFRON
Podatek od świadczeń wypłaconych zagranicznej osobie z tytułu usług badania rynku
Opodatkowanie stron umowy forfaitingowej
Obowiązki płatnika rozliczającego się z podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
Kwota wypłacona korzystającemu przy przeniesieniu przedmiotu leasingu na rzecz osoby trzeciej

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Pismo z 19 sierpnia 2002 r. nr PB2/MW-033-0324-1590/02
Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2003 r.
Zaliczenie do kosztów wydatku poniesionego na podstawie zawyżonej faktury
Wniesienie aportem spółki cywilnej do spółki kapitałowej
Ustalenie wysokości limitu wydatków na reprezentację i reklamę niepubliczną
Termin złożenia wniosku o zwolnienie z obowiązku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów
Przekształcenie domu w pensjonat a utrata prawa do ulgi na oszczędzanie w kasie
Nowe zasady rozliczania podróży służbowych
Ewidencjonowanie dołączanych do oferty próbek towarów

Zmniejszanie i zawieszanie świadczeń emerytalno-rentowych - cz. 1
Wyższa składka na ubezpieczenie zdrowotne
Wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika a podstawa wymiaru składek
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe
Prawo do emerytury dla urodzonych po 31 grudnia 1948 r.
Ilość artykułów w wydaniu: 30
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler