zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 21/2003
DATA WYDANIA: 2003-05-24
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Usługi rzeczoznawstwa a VAT
Skutki w VAT rozwiązania spółki cywilnej
Skutki opóźnienia zwrotu VAT dla podatnika
Odliczenie VAT w przypadku utraconych towarów handlowych
Odliczenie podatku naliczonego przez kupującego w przypadku nieuiszczenia VAT należnego przez kontrahenta
Katalog z wykazem cen sprzedawanych towarów
Faktura VAT - MP u podatnika rozliczającego się na zasadach ogólnych

Rozliczenie kosztów podróży służbowej pracowników za granicę
Przychody z tytułu eksportu towarów dla celów rachunkowych i podatku dochodowego
Podwyższenie kapitału podstawowego
Aktualizacja wartości aktywów (cz. 2)

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zwrot kosztów remontu bramy przez sprawcę szkody
Nabycie pochodnych instrumentów finansowych - aspekty podatkowe

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Pismo Ministerstwa Finansów z 6 listopada 2002 r. nr PB 5/HM-2276-033-330/02
Pismo Ministerstwa Finansów z 14 stycznia 2003 r. nr PB5/RM-066-563-2723/02/2
Rozliczenie przez małżonków przychodów z najmu
Podatkowe skutki sprzedaży wierzytelności - artykuł dyskusyjny
Księga przychodów i rozchodów w kantorze
Korzystanie z mieszkania znajdującego się w budynku firmy członka rodziny

Zmiany w zawieszaniu prawa do wieloosobowych rent rodzinnych
Wynagrodzenie z tytułu umowy o przeniesienie praw autorskich a podstawa wymiaru składek
Ukończenie wyższych studiów bez dyplomu - okresem nieskładkowym
Ubezpieczenie zdrowotne członków rad nadzorczych
Rozliczanie się z ZUS wspólników spółki jawnej
Dokumentacja ZUS w przypadku choroby przedsiębiorcy
Ilość artykułów w wydaniu: 25
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja