zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 06/2007
DATA WYDANIA: 2007-02-12
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Darowizna samochodu wycofanego z działalności

Aktualności
Unikanie wypłacania dywidendy
Warsztat samochodowy w budynku rolniczym
Zastaw zabezpiecza wierzytelność podwójnie
Korzyści z depozytu sądowego
Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Aktualności
Podatkowe skutki dofinansowania nauki pracownika
Nagrody w konkursach a podatek dochodowy
Umorzenie pożyczki a przychód
Różnice kursowe w 2007 r.
Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi na Internet?

Aktualności
Wypłata wynagrodzenia do rąk osoby trzeciej
Na czym polega dyskryminacja
Informacja i konsultacja w zakresie bhp
Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych
Z jakimi przepisami pracodawca ma obowiązek zapoznać nowo zatrudnionego pracownika?

Zwrot VAT na zakup kuchni
Aktualności
Przekazanie środka trwałego pracownikowi
Zwolnienie podmiotowe czy rejestracja jako podatnik VAT czynny
Nieodpłatny dowóz pracowników do pracy
Odliczenie VAT z kserokopii faktury
Przekazanie artykułów spożywczych pracownikom a prawo do odliczenia podatku naliczonego

Dofinansowanie wypoczynku
Wartość początkowa środka trwałego
Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Rozliczenie straty za poprzednie lata

Prawo w obronie przedsiębiorcy

Aktualności
Kontrola w mieszkaniu
Nienależny zwrot podatku
Korekta deklaracji podatkowej
Uporczywe niewpłacanie podatku w terminie
Odpowiedzialność za długi spółki członków zarządu po ich odwołaniu
Ilość artykułów w wydaniu: 37
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler