zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 10/2003
DATA WYDANIA: 2003-03-08
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Komunikat Ministerstwa Finansów z 1 lutego 2003 r.
Zasady rozliczania podatku naliczonego i należnego w deklaracji kwartalnej
Usługi reklamowe świadczone na rzecz podmiotów zagranicznych
Stawka VAT od usług projektowania budowlanego dróg i mostów
Sprzedaż towaru z premią w postaci towaru dodatkowego
Prowizja za zakup towaru nie podlega VAT
Czynności wykonywane w ramach kontraktu menedżerskiego
Aport środków trwałych i obrotowych

Przychody ze sprzedaży towarów na przełomie okresu rozliczeniowego 2002/2003
Odsetki od niewypłaconej dywidendy
Metoda łączenia udziałów w rachunkowości połączeń

Podatek dochodowy od osób prawnych

Środki poddane szybkiemu postępowi a nowa metoda amortyzacji
Skutki podatkowe zakupu licencji od podmiotu zagranicznego
Przychód udziałowca z tytułu likwidacji osoby prawnej
Opłaty za udostępnienie know-how jako koszt
Obowiązki płatnika przy ratach leasingowych na rzecz zagranicznego podmiotu

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Pismo Ministerstwa Finansów z 5 września 2002 r. nr PB2/AS-033-0257-1236/02
Pismo Ministerstwa Finansów z 16 stycznia 2003 r. nr PB2/MK-033-038-177/03
Zakup komputerów z licencją do kawiarenki internetowej
Wydatki podlegające odliczeniu z tytułu studiów podyplomowych
Umowa użyczenia tytułem prawnym pozwalającym na skorzystanie z ulgi remontowej
Przeniesienie własności w zamian za zwolnienie z długu wobec spółki cywilnej
Przeniesienie prawa do rachunku w kasie mieszkaniowej sposobem na uniknięcie obowiązku zwrotu ulgi podatkowej?
Księgowanie wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności
Kradzież samochodu stanowiącego majątek spółki cywilnej

Podatki, opłaty, procedury

Zmiana decyzji urzędu skarbowego o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej
Wyłączenie naliczania odsetek w razie zwłoki organu podatkowego z wszczęciem postępowania
Opłaty na rzecz twórców i wydawców ponoszone przy usługach kserograficznych
Korekty deklaracji podatkowych w 2003 r.
Konsekwencje wniesienia aportu do spółki cywilnej
Informacja o wartości pomocy publicznej udzielonej na ochronę środowiska
Ilość artykułów w wydaniu: 31
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny