zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 36/2003
DATA WYDANIA: 2003-09-06
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

VI Dyrektywa Rady wymusza zmiany w ustawie o VAT
Zwrot towaru sprzedawcy
Zmiana zasad odliczenia podatku akcyzowego
Wycena środka trwałego w VAT
VAT od sprzedaży mieszkań
Czynność pozorna a prawo do odliczenia VAT

Wycena bilansowa wartości środków trwałych
Przedpłaty w walucie obcej z tytułu transakcji importowej
Otrzymanie czeku bez pokrycia

Podatek dochodowy od osób prawnych

Różnice kursowe a wartość początkowa środków trwałych
Moment przedstawienia certyfikatu rezydencji
Degresywna metoda amortyzacji

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 października 2002 r. (I SA/Ka 1607/01)
Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 4 kwietnia 2003 r. na interpelację poselską
Ustalenie wartości początkowej lokalu mieszkalnego stanowiącego siedzibę firmy
Ulga z tytułu darowizny na rzecz komitetu rodzicielskiego w przedszkolu
Samodzielna wycena komputera przeznaczonego na potrzeby firmy
Przesunięcie momentu powstania przychodu na następny miesiąc
Opodatkowanie dochodów z praw autorskich osiąganych w Niemczech
Koszty wytworzenia infrastruktury technicznej przekazanej dostawcy mediów

Wypłata pracownikowi części wynagrodzenia a podstawa wymiaru składek
Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
Tworzenie pracowniczego programu emerytalnego - obowiązki pracodawcy
Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby niepełnosprawne
Prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem przy zmianowym zatrudnieniu rodziców
Korekta błędów w imiennych raportach miesięcznych

Pismo Ministerstwa Finansów z 17 stycznia 2003 r. nr PP-811/30/2003/LJ/53
Komunikat Ministerstwa Finansów
Pismo Ministerstwa Finansów z 26 września 2002 r. nr PP3-0602-678/02/AP
Pismo Ministerstwa Finansów z 18 października 2001 r. nr PP1/811-2036/00KSz
Pismo Ministerstwa Finansów z 29 listopada 2002 r. nr PP3-812-847/2002/ret
Odpowiedź Podsekretarza Stanu Ministerstwa Finansów z 4 marca 2003 r. na zapytanie poselskie
Pismo Ministerstwa Finansów z 13 marca 2001 r. nr SP 1/EB-861-569-MJR-2202/00
Pismo Ministerstwa Finansów z 12 listopada 2002 r. nr PP5-810-169/2002/JB
Pismo Ministerstwa Finansów z 12 lutego 2003 r. nr PP3-812-66/2003/AP
Pismo Ministerstwa Finansów z 18 lutego 2002 r. nr PP2-813-148/02/ASO/288
Pismo Ministerstwa Finansów z 20 marca 2000 r. nr L.Dz. PP2-7406-154/00/ASO
Pismo Ministerstwa Finansów z 10 października 2002 r. nr PP5-810-157/2002/JB/1197
Pismo Ministerstwa Finansów z 7 stycznia 2003 r. nr PP1/811-1199/02 KSz/13
Pismo Ministerstwa Finansów z 23 września 2002 r. nr PP3-812-757/2002/AP/1152
NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W ROZLICZENIU VAT Z URZĘDEM SKARBOWYM
Ilość artykułów w wydaniu: 41
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja