zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 09/2007
DATA WYDANIA: 2007-03-05
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Aktualności
Upadłość wynajmującego
Umowa użyczenia
Wspólnik będący członkiem zarządu
Sieci techniczne
Zwolnienie z długu a przejęcie długu

Aktualności
Wpłaty na zaliczki od 2007 r.
Czy stypendia są opodatkowane?
Czy stypendia są opodatkowane?
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla prowadzących KPiR w 2007 r.
Przedawnienie zobowiązania a koszty uzyskania przychodów
Posiłki finansowane przez pracodawcę
Zatrudnienie u małżonka
Obowiązki syndyka w podatku dochodowym

Aktualności
Przekazanie przez żonę przedsiębiorstwa mężowi w świetle ustawy o VAT
Likwidacja działalności a VAT
Sprzedaż za pośrednictwem internetu
Zwrot różnicy podatku naliczonego nad należnym
Niedostarczenie przesyłki do odbiorcy w sprzedaży wysyłkowej

Aktualności
Świadczenie rehabilitacyjne - zasady przyznawania i wypłaty
Jak rozliczyć nadpłatę składek za byłego zleceniobiorcę?
Skutki niewypełniania obowiązków przez płatników składek (cz. 2)
Składki a należności pracownicze wyegzekwowane przez komornika
Umowa o pracę i umowa zlecenia - czy należy opłacać dwie składki na Fundusz Pracy?

Ewidencja nieściągalnej przedpłaty
Kiedy i jakie wprowadzać korekty do sprawozdania finansowego?
Obroty wewnętrzne i zmiana stanu produktów w rachunku zysków i strat
Prowadzenie ewidecji w kasie fiskalnej
Badanie rocznych sprawozdań finansowych

Prawo w obronie przedsiębiorcy

Aktualności
Pełnomocnictwo czy upoważnienie
Naruszenie proceduralne a stwierdzenie nieważności decyzji
Naruszenie proceduralne a stwierdzenie nieważności decyzji
Jak jest opodatkowane zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego
Nie ma już solidarnej odpowiedzialności za zapłatę PCC
Odsetki od odsetek
Ilość artykułów w wydaniu: 39
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny