zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 21/2004
DATA WYDANIA: 2004-05-17
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Czy każdy pracodawca musi tworzyć fundusz socjalny
Pracownik i pracodawca przed sądem
Umowa przedwstępna zobowiązująca do zawarcia umowy o pracę
Z wokandy
Urlopy wypoczynkowe po zmianach

Zasady opodatkowania nabycia samochodów w Unii
Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym
Nabywca nie odpowiada za brak faktury u kontrahenta – najnowsze orzeczenie TK
Prawo celne
Sprzedaż nieruchomości
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o podatku akcyzowym Zwrot akcyzy
Spółdzielcze prawa – zasady opodatkowania
Zwrot VAT podróżnym
Kiedy należy wystawić fakturę wewnętrzną

Jak prawidłowo czytać informacje zawarte w rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa (cz. 1)
Dwa rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego
Przekazanie towarów poza jednostkę
Korekta wartości początkowej maszyny
Odsetki bankowe od środków pieniężnych na rachunku w zagranicznym banku
Hipoteka jako zabezpieczenie zaciągniętego kredytu

Podatek dochodowy od osób prawnych

Przychód z tytułu nieodpłatnego rozporządzania pieniędzmi oddanymi w depozyt nieprawidłowy
Przewłaszczenie na zabezpieczenie – aspekty podatkowoprawne
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.
Czy świadczenia na rzecz udziałowca z Niemiec podlegają w Polsce opodatkowaniu
W jaki sposób rozliczyć wydatki związane z nabyciem certyfikatu ISO

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Kiedy powstaje przychód z tytułu kosztów sądowych
Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby działalności
Czy wszystkie wydatki na benzynę stanowią koszt uzyskania przychodu
Rozliczamy koszty inwestycji w wynajmowanej nieruchomości
Koszty postępowania w sprawie składowania odpadów w sąsiedztwie firmy
Koszty postępowania w sprawie składowania odpadów w sąsiedztwie firmy
Serwis Wydawniczy. Książki
Obowiązek sporządzania informacji PIT-8C przez podmioty pośredniczące w publicznym obrocie papierami wartościowymi

Podatki, opłaty, procedury

Odpowiedzialność podatkowa małżonków
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.
Zmiany w ordynacji podatkowej i ustawie o kontroli skarbowej
Czy po upływie określonego terminu można wnieść odwołanie od decyzji
Jak uzyskać informację o zakresie stosowania przepisów podatkowych

Nowa ustawa o VAT
Ilość artykułów w wydaniu: 39
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler