zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 25/2003
DATA WYDANIA: 2003-06-21
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Wyrok NSA z 28 stycznia 2003 r., sygn. akt I SA/Ka 2346/01
Wyrok NSA z 21 stycznia 2003 r., sygn. akt SA/Rz 624/01
Wyrok NSA z 21 lutego 2003 r., sygn. akt I SA/Wr 2499/00
Zwrot podatku po wyrejestrowaniu podatnika VAT
Wykonanie czynności w VAT przy zawarciu nieważnej umowy
Ważne daty dla prawidłowego ustalenia stawek VAT i zwolnień w 2003 r.
Udostępnianie baz danych
Przedłużenie terminu zwrotu VAT na skutek korekty deklaracji
Opłata skarbowa od zaświadczeń potwierdzających rejestrację kontrahenta
Odliczenie podatku od zakupów sfinansowanych z dotacji
Klasyfikacja usług protetycznych

Wyrok NSA z 2 kwietnia 2002 r. (sygn. akt I SA/Ka 183/01)
Wycena bilansowa kredytu inwestycyjnego
Pojęcie jednostek powiązanych według ustawy o rachunkowości
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z kapitału rezerwowego
Obrót towarami w magazynie hurtowym
Koszty w rachunku zysków i strat - wybrane zagadnienia

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wydatki na stworzenie witryny internetowej
Udostępnienie nieodpłatne części nieruchomości udziałowcowi
Rozliczanie jazd lokalnych samochodem pracownika - aspekty podatkowe
Podział spółki przez wydzielenie
Koszty uzyskania przy kontraktach typu forward

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Pismo Podsekretarza Stanu z 17 kwietnia 2003 r. nr PB7/HM-068-306/2434/02-14/03
Zakres zwolnienia dotyczącego świadczeń promocyjno-reklamowych
Uatrakcyjnienie sprzedaży poprzez dołączenie dodatkowego produktu
Świadczenia na rzecz pracowników w postaci opłacenia kosztów szkolenia
Rozliczenie spółki jawnej z występującym wspólnikiem
Rozliczenie materiałów promocyjnych przekazanych na potrzeby reklamy niepublicznej
Przychód wynajmującego z tytułu opłat ponoszonych przez najemcę
Przeprowadzenie remontu w zamian za użytkowanie lokalu
Ponowna amortyzacja środka trwałego

Podatki, opłaty, procedury

Pismo zastępcy dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z 12 marca 2003 r. nr LK-2255/LM/BG/02 do Izby Skarbowej (....) w sprawie obowiązku wypełniania deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
Znowelizowana ustawa o grach i zakładach wzajemnych
Zakaz orzekania na niekorzyść strony odwołującej się od decyzji
Wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej
Podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku sprzedaży wierzytelności

Koszty uzyskania przychodów - problemy i wątpliwości
Ilość artykułów w wydaniu: 37
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny