zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 15-16/2007
DATA WYDANIA: 2007-04-23
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.


Umowa zawarta dla pozoru jest nieważna
Aktualności
Niegodność dziedziczenia
Zastaw skarbowy
Odpowiedzialność za zobowiązania spółek handlowych
Podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży
Ekologiczne obowiązki pracodawcy
Zasady wypowiadania umów leasingu
Przedstawicielstwo firmy zagranicznej

Aktualności
Czy zasądzone, lecz niezpałacone odsetki oraz opłaty sądowe stanowią koszt uzyskania przychodu?
Podatek dochodowy a remanent sporządzony w trakcie roku
Wypłaty dokonywane na rzecz członków organów spółki a koszty uzyskania przychodu
Opodatkowanie spółki niemieckiej na terytorium RP
Lokaty overnight a różnice kursowe
Catering a koszt uzyskania przychodu

Aktualności
Pokrycie kosztów podróży służbowej pracownika
Nietrzeźwy pracownik na terenie zakładu pracy - uprawnienia pracodawcy
Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem
Fundusze unijne
Jak ustalić okres rozliczeniowy w zadaniowym czasie pracy

Procedura uproszczona w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych
Aktualności
Przekształcenie z rolnika ryczałtowego w podatnika VAT
Instalowanie drzwi automatycznych w domu opieki społecznej
Zwolnienie podmiotowe a wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
Sprzedaż prasy z płytami CD i DVD a obowiązek rejestracji za pomocą kasy fiskalnej
Wystawienie faktury przez podmiot nieuprawniony
Czy kwota zwolnienia podmiotowego zawiera VAT

Aktualności
Wysokość zasiłku opiekuńczego dla kobiety ciężarnej
Zgłoszenie do ZUS wspólnika spółki cywilnej
Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych za granicą (cz. 2)
Zasiłki opiekuńcze dla wszystkich, którzy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu
Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej od 1 kwietnia 2007 r.
Dokumenty tworzone systemowo

Odsetki za zwłokę w zapłacie za nabyte akcje
Przychody i koszty ze sprzedaży udziałów w księgach
Amortyzacja środka trwałego
Utrata wartości aktywów w księgach rachunkowych
Wycena aportu
Ewidencja podatku od nieruchomości obliczonego w trakcie kontroli urzędu skarbowego

Prawo w obronie przedsiębiorcy

Aktualności
Kara porządkowa
Korekta deklaracji podatkowej z urzędu
Jaki okres może być objęty kontrolą podatkową
Przykładowe czynności kontrolne i sposób ich dokumentowania
Interpretacje wydawane przez urzędy skarbowe muszą dotyczyć prawa podatkowego
Proces karnoskarbowy bez udziału sprawcy
Skutki nowelizacji procedury cywilnej
Ilość artykułów w wydaniu: 52
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler