zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 17-18/2007
DATA WYDANIA: 2007-05-07
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Aktualności
Hipoteka przymusowa
Dobrodziejstwo know-how
Odszkodowanie za wydanie niewłaściwego zaświadczenia
Zmiany prawa gospodarczego
Zamówienia publiczne
Nielegalne oprogramowanie
Nielegalne oprogramowanie
Zabezpieczenia spłaty kredytów
Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej

Aktualności
Szkolenie członków zarządu a koszty uzyskania przychodu
Straty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Kary umowne a koszt uzyskania przychodu
Podatkowe skutki przejęcia lub łączenia się firm
Odsetki od kredytu a koszty uzyskania przychodu
ZUS a podatek
Sprzedaż przedsiębiorstwa

Aktualności
Urlop pracownika tymczasowego
Pośrednictwo pracy
Świadectwo pracy
Wygaśnięcie stosunku pracy
Zarzuty prokuratora wobec pracownika

Aktualności
Bezpłatna wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Dopiski na fakturze VAT
Zwrot towaru stanowiącego przedmiot WNT
Nabycie wadliwego towaru a prawo do odliczenia podatku naliczonego
Korekta przy dostawie zwolnionej z VAT
Dokumenty zrównane z fakturami a odliczenia
Moment rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej

Ubezpieczenie zdrowotne osób starających się o emeryturę
Aktualności
Dokumenty potrzebne do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego
Dochodzenie należności z tytułu składek ZUS od osób trzecich
Odprawa dla zwalnianego pracownika a składki ZUS
Działalność gospodarcza w Niemczech i w Polsce
Umowa o dzieło ze zleceniobiorcą
Zwrot kosztów podróży służbowej a składki

Import towarów w księgach rachunkowych
Umowa sponsorska w księgach
Jak rozliczyć koszty odprawy celnej
Wartość firmy w ustawie o rachunkowości i MSSF
Różnice kursowe
Rachunek kalkulacyjny kosztów - metody i przedmiot kalkulacji

Prawo w obronie przedsiębiorcy

Aktualności
Jak poznać swój dług, będąc za granicą
Różnice między kontrolą skarbową i podatkową
Zaliczenie nadpłaty na poczet innego zobowiązania podatkowego
Jak bronić się przed czynnościami operacyjnymi wywiadu skarbowego
Czy umowa sprzedaży zawarta przez rolników ryczałtowych podlega PCC
Korzyści podatnika wynikające z wypowiedzenia się w sprawie materiału dowodowego
Kiedy sąd może nadać wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności
Ilość artykułów w wydaniu: 54
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz