zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 19-20/2007
DATA WYDANIA: 2007-05-17
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Dobra osobiste osoby prawnej
Aktualności
Umowa gwarancji bankowej
Kolejność zaspokojenia wierzycieli w postępowaniu upadłościowym
Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą w Finlandii
Produkt niebezpieczny
W pogoni za dłużnikiem
Absolutorium a odpowiedzialność członka zarządu

Aktualności
Odsetki oraz opłaty sądowe a koszt uzyskania przychodu
Wynajem samochodu a przychód
Sprzedaż nieruchomości
Firma w Polsce i oddział w Szwecji a CIT
Renta wyrównawcza a PIT
Darowizna a kup
Amortyzacja 50 000 euro

Aktualności
Czy w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony można wprowadzić do niej klauzule o dopuszczalności wypowiedzenia
Kiedy upływa okres wypowiedzenia?
Normy i systemy czasu pracy
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
Zmiana wymiaru etatu

Aktualności
Zakup używanego samochodu a prawo do odliczenia podatku naliczonego
Rozliczenie się w formie karty podatkowej a kasa fiskalna
Odliczenie podatku naliczonego z faktur sprzed dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej
Rozliczenie się w formie karty podatkowej a kasa fiskalna
Transakcje z rolnikiem ryczałtowym
Zagraniczny przedsiębiorca w realiach polskiej ustawy o VAT
Spółka cywilna a zwolnienia przewidziane w systemie VAT
Faktura wystawiona na dwóch nabywców
Spółka cywilna a zwolnienia przewidziane w systemie VAT

Aktualności
Francuz wykonujący działalność gospodarczą w Polsce
Przerwa między zatrudnieniami u tego samego pracodawcy a prawo do wynagrodzenia za czas choroby
Opłacanie składek na Fundusz Pracy za zleceniobiorców
Deklaracje ZUS za pracownika na zasiłku macierzyńskim i urlopie wychowawczym
Osoba zatrudniona na umowę zlecenia i wykonująca służbę zastępczą a składki ZUS

Roczne sprawozdania finansowe
Grunt w wieczystym użytkowaniu zakupiony na własność
Składniki majątkowe o niskiej wartości początkowej
Sprzedaż ruchomości w toku likwidacji
Kapitały podstawowe w spółce akcyjnej
Wartość początkowa a koszty pośrednie
Darowizna komputerów
Dowód księgowy a ewidencja środków trwałych
Skonsolidowane sprawozdania

Prawo w obronie przedsiębiorcy

Aktualności
Wobec kogo urząd skarbowy może stosować mandat gotówkowy
Czy subkonto należy zgłosić do urzędu skarbowego
Czy każda decyzja podatkowa powinna zawierać uzasadnienie
Co trzeba wiedzieć, by nie obawiać się kontroli Inspekcji Handlowej
Podstawa opodatkowania w PCC od umowy zamiany lokali
Nie ma opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego pełnienie zastępstwa
Prowadzenie działalności gospodarczej przed uzyskaniem wpisu do ewidencji
Jak zdyscyplinować biegłego
Ilość artykułów w wydaniu: 56
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja