zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 37/2003
DATA WYDANIA: 2003-09-13
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Zmiana przepisów o podatku akcyzowym
Sprzedaż używanego samochodu ciężarowego
Skutki nieodpłatnego przekazania towaru u darczyńcy i obdarowanego
Przekazanie agencji celnej należności nie spełnia warunku zapłaty
Kwota zwrotu VAT w terminie 60 dni
Kasy rejestrujące - ulga na zakup
Jednoczesna sprzedaż produktów rolnych i towarów handlowych

Zaniechanie budowy środka trwałego
Zaewidencjonowanie zwrotu podatku z urzędu skarbowego
Obniżenie wartości należności
Nieodpłatne świadczenia i przychody w naturze - ewidencja księgowa
Ewidencja zapomogi udzielonej pracownikowi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wyrok NSA z 4 grudnia 2002 r. (sygn. akt III SA 1033/01)
Wydatki na modernizację budynku jako forma czynszu
Przymusowy wykup akcji
Indywidualna stawka amortyzacji dla budynków

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wyrok NSA z 4 grudnia 2002 r. (I SA/Łd 1596/2001)
Wyrok NSA z 4 grudnia 2002 r. (I SA/Łd 409/2001)
Wyrok NSA z 5 grudnia 2002 r. (I SA/Łd 1671/2001)
Wyrok NSA z 17 grudnia 2002 r. (I SA/Łd 427/2001)
Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 26 lutego 2003 r. na interpelację poselską
Zakup krzeseł do restauracji - wyposażenie czy środek trwały
Wydatki na montaż instalacji gazowej w samochodzie osobowym niebędącym środkiem trwałym
Opodatkowanie przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń
Opłata produktowa związana z wytwarzaniem urządzeń klimatyzacyjnych
Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej
Odłączenie części składowej i peryferyjnej środka trwałego - wątpliwości interpretacyjne

Podatki, opłaty, procedury

Warunki ubiegania się o ulgi w spłacie zaległości podatkowych
Przedawnienie zobowiązań podatkowych przedsiębiorcy przejętych w drodze spadku
Nowe urzędy skarbowe dla niektórych kategorii podatników
Koszty postępowania w sprawach podatkowych

Prawa i obowiązki podatnika podatku od towarów i usług w postępowaniu przed urzędem skarbowym
Ilość artykułów w wydaniu: 32
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny