zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 21-22/2007
DATA WYDANIA: 2007-06-04
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Podnoszenie zarzutów wobec wierzyciela spółki jawnej
Aktualności
Podział spółki z o.o.
Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy
Umowa najmu
Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych
Służebność gruntowa na rzecz przedsiębiorstwa
Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w obrocie umownym
Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń

Aktualności
Wykorzystanie przez podatnika nabytego uprzednio towaru handlowego a PIT
Koszty uzyskania przychodu w ramach umowy o dzieło
Dofinansowanie a PIT
Podróże służbowe członków zarządu
Ulga odsetkowa
Zagraniczna podróż służbowa a PIT
Zbycie udziału majątku położonego na terytorium RP przez rezydenta i nierezydenta
Refundacja a PIT

Aktualności
Kto ponosi koszty funkcjonowania rady pracowników
Inna forma wynagrodzenia
Obowiązki pracodawcy związane z urlopem wychowawczym pracownika
Niepubliczne pośrednictwo pracy
Związki zawodowe
Urlop na żądanie

Aktualności
Mały podatnik - odliczenie VAT z duplikatu faktury
Sprzedaż używanego auta innemu przedsiębiorcy a VAT
Zaliczka na pełną kwotę należności
Czy biegły sądowy może korzystać ze zwolnienia podmiotowego
Podatek należny przy braku dowodów potwierdzających wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
Wynajem nieruchomości mieszkalnych

Wykazanie urlopu wychowawczego na deklaracjach
Elektroniczne przekazywanie dokumentacji do ZUS
Dokumentacja ZUS informująca o okresie choroby przedsiębiorcy
Rozliczenie składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE za okres od lipca 1999 r. do grudnia 2006 r.
Umowa o dzieło ze zleceniobiorcą - czy od obydwu umów należy opłacać składki?

Pobrane z góry opłaty za usługi serwisowe urządzeń klimatyzacyjnych
Środek trwały nieoddany do użytku
Opłata prolongacyjna
Obieg dokumentacji księgowej
Księgi rachunkowe
Wartość inwestycji w obcym środku trwałym
Błędy w zestawieniu obrotów i sald
Aktualności

Prawo w obronie przedsiębiorcy

Aktualności
Opinia biegłego jako dowód w postępowaniu podatkowym
Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania
Konsekwencje niezgłoszenia dodatkowego miejsca prowadzenia działalności
Skarga na przewlekłość postępowania sądowego
Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
Opodatkowanie ustanowienia hipoteki podatkiem od czynności cywilnoprawnych
Komornicze zajęcie rzeczy będących współwłasnością dłużnika i osoby trzeciej
Ilość artykułów w wydaniu: 53
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja