zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 13/2003
DATA WYDANIA: 2003-03-29
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Usługi transportu międzynarodowego - powstanie obowiązku podatkowego
Umowa dzierżawy nie podlega VAT
Ulga z tytułu nabycia kasy rejestrującej
Termin złożenia oświadczenia o liczbie kas rejestrujących
Stawka VAT związana z obiektami sklasyfikowanymi w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)
Przeniesienie własności nieruchomości na rzecz ustępującego wspólnika spółki cywilnej
Odliczenie VAT naliczonego w fakturach za energię elektryczną
Korekta deklaracji VAT-7 a sankcja karna
Dokumentowanie usług transportowych w przypadku otrzymywania płatności za granicą
Błędne oznaczenie odbiorcy w fakturze
Błędy w symbolach PKWiU na fakturze

Pobranie podatku od wynagrodzenia za czynności biegłego rewidenta w zakresie rachunkowości
Kradzież towarów handlowych - zapisy w księgach
Koszty rozbiórki budynku magazynowego
Ewidencja swapu międzywalutowego w księgach rachunkowych jednostki gospodarczej (cz. 1)
Ewidencja naliczonej i otrzymanej kary umownej
Akt notarialny dowodem księgowym

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wycena środków trwałych wniesionych aportem
VAT naliczony jako przychód
Ustalenie stawki amortyzacyjnej dla środka trwałego przyjętego do korzystania na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
Przeznaczenie dochodu Towarzystwa Budownictwa Społecznego na koszty administracyjne
Moment dokonania odpisu przy nowej metodzie
Dodatkowa opłata za niezabudowanie nieruchomości
Deklaracja CIT-2
Definicja składników majątkowych a wartość początkowa środków trwałych nabytych w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa

Zabezpieczenie społeczne w krajach Unii
Polskie prawo pracy w obliczu wejścia Polski do Unii Europejskiej
Harmonizacja polskiego prawa podatkowego z prawem Unii Europejskiej - podatki bezpośrednie
Budownictwo - stawki VAT w prawie wspólnotowym i ich wdrażanie przez kraje unijne

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Pismo Ministra Finansów z 12 grudnia 2002 r. nr PB2/MW-033-0562-2684/02
Zasady rozliczenia rocznego członków spółdzielni rolniczej
Zasady opodatkowania małego ryczałtu w 2003 r.
Wartość początkowa ujawnionych środków trwałych
Trwałe odłączenie drukarki
Przeniesienie środka trwałego do firmy małżonka
Opodatkowanie przychodów z tytułu powołania na członka zarządu spółki z o.o.
Moment zaliczenia do kosztów straty z tytułu zniszczenia samochodu
Moment podwyższenia obniżonej wcześniej stawki amortyzacji
Miejsce składania deklaracji PIT-4 przez oddział firmy
Księgowanie przychodu na podstawie faktury VAT - MP
Koszty prowadzenia działalności w wydzielonym pokoju mieszkania
Kontynuacja rozbudowy domu
Dokument potwierdzający likwidację zamortyzowanego komputera

Podatki, opłaty, procedury

Zmiana umowy spółki jako przedmiot podatku od czynności cywilnoprawnych - zagadnienia praktyczne
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty kwestionowanej przez urząd skarbowy
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wydobycia i sprzedaży żwiru
Postępowanie odwoławcze - zmiany wprowadzone nowelizacją ordynacji podatkowej
Ilość artykułów w wydaniu: 47
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler