zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 23-24/2007
DATA WYDANIA: 2007-06-18
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Aktualności
Sposób korzystania z nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste
Przedawnienie roszczeń o odsetki
Wartość przedmiotu opodatkowania
Nowy podatek od sprzedaży nieruchomości
Fałszowanie dokumentacji działalności
Od kogo przyjmować realizację długu
Czas na zatwierdzenie sprawozdania
Wykreślenie hipoteki po spłacie wierzytelności

Aktualności
Amortyzacja środka trwałego częściowo sfinansowanego ze środków UE
Dochody z tytułu udziału w zyskach związanych z likwidacją spółek kapitałowych
Naprawa samochodu we własnym zakresie a jego wartość
Bilansowe i podatkowe rozliczanie przychodów i kosztów w czasie
Definicja działalności gospodarczej według ustawy o PIT
Zwrot wkładu a PIT
Czy za wygraną w internecie muszę zapłacić podatek

Odprawa pośmiertna
Aktualności
Powierzenie dodatkowych obowiązków pracownikowi
Przedwstępna umowa o pracę
Zatrudnianie pracowników tymczasowych
Czy zleceniobiorców można objąć umową o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

Aktualności
Refakturowanie usług a zwolnienie
Ulgi dla pracowników a VAT
Podniesienie kapitału zakładowego a obowiązek dokonania korekty
VATOTEKA miesiąca
Rabat i faktura korygująca a odliczenie VAT
Zasady refakturowania usług poligraficznych

Aktualności
Zasiłek macierzyński a zadłużenie pracodawcy
Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
NIK pozytywnie o ZUS
Nowa elektroniczna usługa dla klientów ZUS
Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych dobrowolnie

Księgowanie nietypowych zdarzeń - opłata prolongacyjna
Świadczenia w naturze
Zdarzenia po dacie bilansu
Różnice kursowe
Wewnętrzne dowody księgowe
Wcześniejsza emerytura dla 55-latek

Prawo w obronie przedsiębiorcy

Aktualności
Prawo podatnika do korygowania deklaracji podatkowych
Czynny udział strony w postępowaniu podatkowym
Kara porządkowa jako sposób na sprawne postępowanie podatkowe
Usunięcie braków formalnych skargi wnoszonej do sądu administracyjnego
Brak uzasadnienia odmowy przyjęcia kasacji niezgodny z konstytucją
Procedura mediacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Przesłanki wznowienia postępowania podatkowego
Ilość artykułów w wydaniu: 50
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz