zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 12/2003
DATA WYDANIA: 2003-03-22
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów z 19 lutego 2003 r. dotyczące stawki VAT na usługi paramedyczne
Komunikat Ministerstwa Finansów z 17 lutego 2003 r. dotyczący stawki VAT na usługi udostępniania basenów kąpielowych, usługi łaziennicze, usługi świadczone przez salony odchudzające, fitness kluby, salony masażu
Pismo Ministra Finansów z 6 grudnia 2002 r. nr PP1/811-1257/01 K.Sz. skierowane do wszystkich izb skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej, dotyczące stawki VAT na usługi świadczone przez solaria
Usługi administracji publicznej nie zawsze zwolnione od VAT
Przedawnienie dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT
Pismo Ministra Finansów z 20 lutego 2003 r. nr PP1-811-130/2003/EN/146 skierowane do izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej, dotyczące stawki VAT na usługi PKWiU 93.04
Odliczenie podatku z dwóch oryginałów faktury zakupu
Kiedy usługa transportowa podlega opodatkowaniu 0-proc. stawką VAT
Faktura korygująca nie anuluje uprzednio wystawionej faktury VAT

Wyrok NSA z 5 grudnia 2002 r., sygn. akt SA/Sz 3041/00
Rozstrzygnięcie konkursu
Prezentacja umowy leasingu w bilansie
Nieodpłatne świadczenie usług transportowych
Koszty - typ działalności a charakter nakładów jednostki (cz. 2)
Emisja bonów dłużnych przez spółkę akcyjną

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wyrok sądu jako przesłanka ujęcia rezerwy w koszty
Świadczenie urlopowe jako koszt
Spółka z o.o. jako wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej - aspekty podatkowe
Samochód zakupiony do celów prezentacji

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Sprzedaż nieruchomości niemieszkalnej wykorzystywanej na potrzeby firmy - zapisy w księdze
Nowe rozporządzenie w sprawie zaniechania podatku od diet i innych należności z tytułu podróży
Miejsce zamieszkania czy zameldowania - gdzie złożyć zeznanie roczne?
Forma opodatkowania usług pielęgniarskich
Ewidencjonowanie przychodu z tytułu wygranej w konkursie
Co zrobić z nieodliczoną częścią składki na ubezpieczenie zdrowotne
Amortyzacja majątku stanowiącego własność wspólników spółki cywilnej

Wyrok SN z 28 marca 2001 r., sygn. akt II UKN 290/00
Wyrok SN z 6 kwietnia 2001 r., sygn. akt II UKN 321/00
Wyrok SN z 13 lutego 2001 r., sygn. akt II UKN 229/00
Teletransmisja danych w formie dokumentu elektronicznego
Skarga na działalność funduszu emerytalnego
Przykłady ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe
Należności z tytułu diet a podstawa wymiaru składek
Możliwości umarzania należności wobec ZUS

Ilość artykułów w wydaniu: 35
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz