zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 11/2003
DATA WYDANIA: 2003-03-15
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Komunikat Ministerstwa Finansów z 20 lutego 2003 r.
Stawka VAT od sprzedaży projektów budowlanych
Postępowanie podatkowe w VAT prowadzone przeciwko syndykowi
Najnowsze orzecznictwo VAT w pytaniach i odpowiedziach
Liczba cyfr symbolu PKWiU w fakturze VAT
Korekta faktury wystawionej uprzednio przez oddział osoby prawnej
Dokumentowanie zaliczki przez małego podatnika

Zmiana wyceny składników majątku spółki
Prawo wieczystego użytkowania gruntu w księgach
Koszty uzyskania certyfikatu w księgach rachunkowych
Koszty - typ działalności a charakter nakładów jednostki (cz. 1)
Komunikat Ministerstwa Finansów z 17 lutego 2003 r. dla jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń w sprawie druku (wzoru) sprawozdania finansowego za 2002 r.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wyrok NSA z 12 marca 2002 r., sygn. akt III SA 2625/00
Pismo Ministerstwa Finansów z 21 stycznia 2003 r. nr PB3/1042-8214-358/HSGM/02
Zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia rady nadzorczej
Odsetki od kredytu przeznaczonego na pożyczkę dla spółki zależnej
Indywidualne stawki amortyzacji środków trwałych
Darowizna na rzecz parafii zagranicznej
Darowizna na rzecz instytutu naukowego zajmującego się technologią elektroniczną

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Rozliczenie wydatków na zakup działki pod budowę segmentu
Opodatkowanie dochodów pracowników-rezydentów polskich, delegowanych do Niemiec i na Węgry
Okres trwania inwestycji budowlanej a prawo do ulgi z tytułu spłaty odsetek
Nowe zasady wykazywania w informacji PIT-11 składki na ubezpieczenie zdrowotne
Koszty niedokończonej budowy magazynu
Kiedy spółka cywilna przekształca się w spółkę jawną
Ewidencjonowanie opłaty za uaktualnienie granic działki

Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do utworu a podstawa wymiaru składek
Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych
Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego w razie choroby - nowe zasady (cz. 2)
Choroba pracownika a sporządzenie raportu ZUS RSA
Ilość artykułów w wydaniu: 30
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz