zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 29-30/2007
DATA WYDANIA: 2007-08-17
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Aktualności
Udział najbliższych w licytacji nieruchomości
Jak zmniejszyć dotkliwą karę umowną?
Kiedy wierzycielowi nie należą się odsetki od dłużnika
Upadłość pozwanego po wniesieniu apelacji
Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2008 r.
Pomoc z funduszy unijnych
Cena musi być widoczna i aktualna
Odsetki przy zapłacie długu

Aktualności
Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych a podatek dochodowy
Błąd w umowach z Litwą, Łotwą, Estonią i Jugosławią
Optymalizacja opodatkowania oszczędności osób fizycznych

Aktualności
Dwa rodzaje działalności a zwolnienie z VAT
Świadczenie stałej obsługi biurowej i prawnej
VATOTEKA (4)
Rozpoczęcie sprzedaży obwoźnej płyt muzycznych a obowiązek rejestracji za pomocą kasy fiskalnej
Zbiorcze księgowanie przychodów

Aktualności
Działalność w okresie urlopu wychowawczego
Jakie są korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych?
Odwołanie od decyzji ZUS
Obniżenie składki rentowej, ulga prorodzinna i wzrost dochodów emerytów

Polisa ubezpieczenia budynku usługowo-biurowego
Środek trwały
Środki własne a różnice kursowe
Kontrakty forward i futures jako przykłady instrumentów pochodnych (cz. 1)
Wartość środka trwałego
Straty w towarze

Prawo w obronie przedsiębiorcy

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Aktualności
W jakich sytuacjach urząd skarbowy może z własnej inicjatywy umorzyć nasz dług
Wcześniejsze rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego
Jakie prawa przysługują podatnikowi podczas kontroli podatkowej
Czy ma znaczenie, kto dostarcza naszą korespondencję do urzędu
Jakie prawa podatkowe przysługują spadkobiercy jako następcy prawnemu
Czym charakteryzuje się instytucja czynnego żalu
Jak odzyskać przypadkowo utracony tytuł wykonawczy
Ilość artykułów w wydaniu: 39
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz