zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 35/2003
DATA WYDANIA: 2003-08-30
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Zakres zwrotu różnicy podatku
VAT od sprzedaży udziału w nieukończonym budynku rekreacyjno-szkoleniowym
Udzielenie licencji na oprogramowanie komputerowe
Skutki w VAT udzielenia rabatu naturalnego
Prawo podatnika do wyboru w zakresie obowiązków w VAT
Podstawa opodatkowania w imporcie towarów
Import towarów nabytych nieodpłatnie
Dokumentowanie sprzedaży powodującej utratę zwolnienia podmiotowego

Wyrok NSA z 24 kwietnia 2002 r., sygn. akt I SA/Wr 2816/99
Rabaty w księgach rachunkowych
Kwit parkingowy dowodem księgowym
Ewidencja kosztów napraw gwarancyjnych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wydatki na organizację festynu jubileuszowego
Używanie rzeczowych składników majątku na podstawie umowy leasingu finansowego - aspekty podatkowe
Pojęcie zakładu w świetle umów zawartych z Francją, Hiszpanią, Luksemburgiem i Szwajcarią
Naprawa gwarancyjna towaru wydanego w ramach rabatu naturalnego
Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży nieodpłatnie otrzymanego budynku

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Pismo Ministerstwa Finansów z 1 października 2002 r. nr PB5/IMD-033-325-715/02
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 października 2002 r. (sygn. akt SA/Sz 830/01)
Zapisy w księdze w przypadku kwestionowania jakości wykonanej usługi
Zakres ograniczenia przy zaliczaniu do kosztów składki na ubezpieczenie samochodu
Trudności w realizacji zobowiązań a koszty uzyskania przychodów
Rozliczenie wypłaconego w kilku ratach wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia
Rabat naturalny - podatkowe niebezpieczeństwa
Obowiązki i koszty związane z powstawaniem odpadów
Faktura zawierająca numer rejestracyjny pojazdu podstawą zaliczenia wydatku na paliwo do kosztów
Dofinansowanie z ZFŚS wyjazdu dziecka pracownika na zielone przedszkole

Wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (cz. 4)
Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny osoby ubezpieczonej
Ubezpieczenie chorobowe z tytułu umowy zlecenia
Ilość artykułów w wydaniu: 30
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz