zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 38/2003
DATA WYDANIA: 2003-09-20
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Zwolnienia pracowników z przyczyn dotyczących pracodawcy
Wynagrodzenie za czas przestoju
Przywrócenie do pracy jako skutek wadliwego wypowiedzenia umowy
Obowiązek wyposażenia pracownika w okulary

Pismo Ministra Finansów z 8 kwietnia 2003 r. nr PP3-812-19/03/JŁ/426
Zaległość podatkowa w VAT
Usługa transportu międzynarodowego wykonana przez eksportera
Urzędowa interpretacja Ministerstwa Finansów
Spis z natury a środki trwałe
Podatek naliczony z faktury za usługi menedżerskie
Korekta deklaracji VAT-7 zwiększająca zwrot podatku
Faktura od małego podatnika
Czy importer powinien posiadać list przewozowy?

Zasady rachunkowości w stowarzyszeniach nieprowadzących działalności gospodarczej
Rozliczenie przychodów i kosztów kontraktów długoterminowych
Płynność finansowa grupy kapitałowej
Bezstronność biegłego rewidenta

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wyrok NSA z 21 sierpnia 2001 r. (sygn. akt I SA/Po 1264/00)
Wyrok NSA z 19 kwietnia 2002 r. (sygn. akt III SA 3207/00)
Rozliczenie w czasie opłaty wstępnej przy leasingu operacyjnym
Pożyczka od nierezydenta
Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
Istota kredytu podatkowego

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wyrok NSA z 19 marca 2003 r., sygn. akt I SA/Gd 1571/00
Komunikat Ministerstwa Finansów z 29 sierpnia 2003 r.
Skutki podatkowe umowy o przyłączenie do sieci wodociągowej
Przychody z tytułu świadczeń o charakterze niematerialnym
Prawo do amortyzacji budynku po odliczeniu wydatków na jego budowę
Ewidencjonowanie i dokumentowanie przychodów w księdze
Dzień wymagalności należności momentem powstania przychodu z tytułu najmu składnika majątku firmy

Świadczenia pozapłacowe dla pracowników a składki ZUS (cz. 1)
Renta socjalna - nowe rozwiązania prawne
Identyfikatory syndyka masy upadłości w dokumentacji ubezpieczeniowej
Fundowane posiłki dla pracowników a podstawa wymiaru składek
Ilość artykułów w wydaniu: 34
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny