zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 39/2003
DATA WYDANIA: 2003-09-27
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Wyrok NSA z 27 lutego 2003 r., sygn. akt I SA/Łd 1384/01
Wyrok NSA z 24 lutego 2003 r., sygn. akt I SA/Łd 1645/02
Sprzedaż na raty
Sprzedaż licencji i programu komputerowego za pomocą łączy internetowych
Skutki dla sprzedawcy braku zapłaty należności z faktury
Korekta deklaracji z wykazanym zwrotem podatku
Korekta faktury z zawyżoną stawką podatku
Dokumentowanie i rozliczenie importu usług

Wierzytelności nieściągalne w księgach rachunkowych (cz. 1)
Przychody z tytułu sprzedaży wysyłkowej
Przedawnienie zobowiązania wobec kontrahenta zagranicznego
Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych a siedziba spółki
Inwestycja w obcym środku trwałym

Podatek dochodowy od osób prawnych

Sprzeczność interesów spółki kapitałowej z interesami członka jej zarządu - aspekty podatkowe
Skutki podatkowe wyłączenia wspólnika
Amortyzacja fabrycznie nowej maszyny

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym objęte stawką podstawową VAT
Wspólnotowy System Zarządzania Środowiskowego i Audytu (EMAS)
Problemy z podatkiem akcyzowym w Polsce na tle regulacji Unii Europejskiej
Procedury oceny zgodności w odniesieniu do towarów przemysłowych
Import towarów z krajów trzecich na teren Unii Europejskiej

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wyrok NSA z 7 marca 2003 r. (sygn. akt III SA 2090/2001)
Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 3 czerwca 2003 r. na interpelację poselską
Wyrok NSA z 13 listopada 2002 r. (sygn. akt III SA 2005/01)
Wyrok SN z 8 października 2002 r. (sygn. akt III RN 182/01)
VAT naliczony jako przychód dla celów podatku dochodowego
Ulepszenie lokalu będącego przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa - artykuł dyskusyjny
Skutki podatkowe umowy najmu między wspólnikami dwóch spółek cywilnych
Remont czy wykończenie - ostrożnie z odliczeniem
Ewidencjonowanie zakupów artykułów niezbędnych do świadczenia usług
Data otrzymania dokumentu celnego a moment wykazania przychodu w księdze

Zmiany w formularzach ubezpieczeniowych oraz kodach wykorzystywanych przy ich wypełnianiu
Ilość artykułów w wydaniu: 32
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz