zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 49/2003
DATA WYDANIA: 2003-12-06
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Zastosowanie skonta w rozliczeniu między kontrahentami - obowiązek wystawienia faktury korygującej
Zamiana wspólników w spółce cywilnej
Utrata faktury po odliczeniu podatku
Termin zapłaty należności przez kontrahenta a obowiązek podatkowy w VAT
Podatnik i podmioty obowiązane do zapłaty VAT według VI Dyrektywy i projektu ustawy
Korekta podatku przy zwrocie faktury korygującej przez nabywcę
Częściowy zwrot zaliczki na zakup lokalu

Zwrot gotówki za reklamowane towary
Ewidencja księgowa kontraktów futures
Czy polski księgowy odnajdzie się w Unii Europejskiej

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wydatki związane ze sprawowaniem jednoosobowego zarządu przez jedynego udziałowca
Udoskonalenie programu komputerowego jako koszt
Sprzedaż przedmiotu umowy leasingu zawartej przed 1 października 2001 r.
Reklama produktów leczniczych
Aspekty podatkowe faktoringu

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wyrok NSA z 5 czerwca 2003 r. (sygn. akt III SA 2746/01)
Wyrok Sądu Najwyższego z 7 marca 2003 r. (sygn. akt III RN 40/02)
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 marca 2003 r. (sygn. akt I SA/Gd 1542/99)
Zamknięcie roczne podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Zakres ubezpieczenia samochodu a prawo do zaliczenia wydatków na jego naprawę do kosztów
Obowiązki związane z nieodpłatnym przekazaniem firmy synowi
Koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej

Podatki, opłaty, procedury

Zakres obowiązywania umów o karty płatnicze przedsiębiorców
Kara porządkowa z tytułu niezastosowania się do wezwania urzędu skarbowego
Deklaracja PCC od umowy spółki
Ilość artykułów w wydaniu: 25
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja