zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 32/2003
DATA WYDANIA: 2003-08-09
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Zwolnienie osoby trzeciej z odpowiedzialności za zobowiązania podatnika VAT
Usługi zagranicznej turystyki przyjazdowej
Opodatkowanie napraw gwarancyjnych kas rejestrujących przez serwisantów
Najem maszyny od zagranicznego kontrahenta
Najem i dzierżawa w VAT

Wykup udziałów w celu umorzenia - uzupełnienie
Poniesienie wydatków z tytułu dzierżawy maszyny produkcyjnej
Najem i dzierżawa w księgach rachunkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Uchwała o zakupie nieruchomości przy nieważności zgromadzenia wspólników
Prawnopodatkowe skutki umorzenia udziałów
Podatek od środków transportowych zapłacony przez najemcę
Koszty postępowania sądowego podjętego w celu uchylenia uchwały zgromadzenia wspólników

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wyrok NSA z 17 grudnia 2002 r. (sygn. akt III SA 1152/01)
Pismo Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego z 5 maja 2003 r. nr SP2/841-1340/1836/02/DK
Skutki podatkowe wypłaty świadczenia urlopowego
Przychód z tytułu pokrycia przez klienta kosztów transportu dostarczonego towaru
Opodatkowanie posiłków wydawanych pracownikom - wątpliwości interpretacyjne
Opłaty pokrywane przez najemcę przychodem wynajmującego
Obowiązki związane z rozliczaniem przychodów z najmu
Najem - działalność gospodarcza czy odrębne źródło przychodów
Korekta kosztów w związku z ulepszeniem środka trwałego
Dokumentowanie kosztów rozmów telefonicznych

Wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (cz. 2)
Uwzględnianie premii w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego
Sposoby dokumentowania zarobków dla celów emerytalnych
Prawo do zasiłku rodzinnego na studiującą córkę
Najem a obowiązek ubezpieczeń
Brak środków finansowych na składki a możliwość zakończenia funkcjonowania programu emerytalnego
Ilość artykułów w wydaniu: 28
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja