zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 9/2003
DATA WYDANIA: 2003-03-01
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Pismo Ministra Finansów z 14 stycznia 2003 r. nr PP2-813-49/03/ASO
Zwrot VAT nierezydentom
Zakres czynności kół łowieckich opodatkowanych VAT
Warunki otrzymania zwrotu podatku w terminie 25 dni
Sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości
Obrót wierzytelnościami
Obowiązek podatkowy w przypadku zamiany
Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług transportowych

Przychody i ich wpływ na rachunek zysków i strat za 2002 r.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Pismo Ministerstwa Finansów z 2 grudnia 2002 r. nr PB-7/033-0344-2558/02/TK
Udokumentowanie wydatków eksploatacyjnych związanych z najmowanym budynkiem
Dochód z tytułu wywłaszczenia nieruchomości
Akcje oddane w użytkowanie
Agio w spółkach kapitałowych - aspekty podatkowe

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Rozliczenie dochodu na podstawie różnicy remanentów
Przeznaczenie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży mieszkania i wpłaconych do kasy mieszkaniowej
Odstępne z tytułu przeniesienia przedmiotu leasingu
Moment osiągnięcia przychodu w świetle nowych regulacji
Koszty podróży służbowej osoby współpracującej
Jak wypełnić oświadczenie PIT-2K

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym żołnierzy niezawodowych oraz osób odbywających zastępczą służbę wojskową
Wspólnicy spółki jawnej a obowiązek ubezpieczeń
Umarzanie należności wobec Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Świadczenia chorobowe z ubezpieczenia wypadkowego - nowe zasady (cz. 1)
Przedłużony termin ustalenia kapitału początkowego
Odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę a podstawa wymiaru składek
Ilość artykułów w wydaniu: 26
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler