zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 27/2003
DATA WYDANIA: 2003-07-05
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Zakup towaru od rolnika ryczałtowego
Wniesienie aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki cywilnej
Warunek uregulowania należności przy zwrocie VAT w przypadku sezonowej produkcji rolnej
Montaż instalacji oświetleniowych na drogach
Koszty ogólnozakładowe muszą być związane z całą działalnością podatnika
Korekta podstawy opodatkowania w imporcie towarów
10 lat VAT w Polsce

Zbycie należności innej jednostce
Wycena majątku spółki w przeddzień likwidacji
Szkoda wyrządzona klientowi przez pracowników spółki
Premia podatkowa w księgach rachunkowych
Nabycie działki budowlanej
Czy jest nam potrzebna jednolita rachunkowość?
Anulowanie odsetek za zwłokę

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wartość początkowa środków trwałych - wybrane zagadnienia
Różnice kursowe przy spłacie kredytu
Nieodpłatnie otrzymany dom wczasowy
Korekta z tytułu ujęcia w środkach trwałych składników zaliczonych wcześniej do kosztów
Indywidualna stawka przy środku trwałym zakupionym od innego przedsiębiorcy

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 października 2002 r. (sygn. akt I SA/Łd 190/01)
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 października 2002 r. (III SA 1143/01)
Warunki zastosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów z praw autorskich (cz. 2)
Sprzedaż lokalu wycofanego z ewidencji środków trwałych
Rozliczenie kosztów budowy budynku mieszkalno-gospodarczego
Odpisy aktualizujące w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Kwalifikacja wydatków na organizację konkursu dla kontrahentów
Koszty noclegu w pojeździe wyposażonym w miejsce do spania
Darowizna czy reklama - niebezpieczeństwo przekwalifikowania działań podatnika

Zmiana rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania
Zmiana funduszu emerytalnego
Ubezpieczenia osób zatrudnianych do pracy sezonowej
Podróż służbowa zleceniobiorcy a składki ZUS
Emerytura ustalana na starych i nowych zasadach
Ilość artykułów w wydaniu: 33
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler