zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 50-51/2007
DATA WYDANIA: 2007-12-21
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Aktualności
Reprezentacja spółki z o.o. w organizacji
Zakup nieruchomości od upadłego przedsiębiorcy a hipoteka
Kiedy członek zarządu odpowiada za zobowiązania spółki?
Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży
Spółka cywilna czy jawna?
Nowe stawki opłat i podatków w 2008 r.
Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za naruszenie zakazu konkurencji

Aktualności
Spłata odsetek od przejętego kredytu
Pracownicze programy emerytalne i koszt uzyskania w ustawie o CIT
Odsetki od pożyczki udzielonej przez udziałowca spółki z o.o. a koszty uzyskania przychodów
W jakich przypadkach pominięcie prawa pierwokupu skutkuje nieważnością umowy

Aktualności
Przestój a wynagrodzenie pracownika
Kradzież mienia pracodawcy
Pracownik w areszcie
Jak stosować karę pieniężną dla pracowników
Pracownik może pozywać pracodawcę przed sąd cywilny
Większe uprawnienia dla pracodawców
Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę a wypowiedzenie zmieniające

Aktualności
E-faktury w świetle interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów
Czy faktura pro forma wywołuje skutki podatkowe na gruncie ustawy o VAT
Vat

Limity w rachunkowości na 2008 rok
Mandat za niewłaściwe parkowanie
Moment zaliczenia do środków trwałych
Ewidencja wybranych zdarzeń gospodarczych na przełomie roku (cz. 1)
Zmiana ustawy o rachunkowości (cz. 5)
Projekt rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych

Prawo w obronie przedsiębiorcy

Aktualności
Po jakim okresie następuje przedawnienie karalności przestępstw i wykroczeń skarbowych
Ochrona praw podatników - wznowienie postępowania podatkowego
Przeniesienie praw majątkowych jako szczególny sposób wygaśnięcia zobowiązania podatkowego
Prawa strony postępowania podatkowego - przeglądanie akt sprawy
Wygaśnięcie zobowiązania a wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
Ilość artykułów w wydaniu: 37
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny