zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 23/2003
DATA WYDANIA: 2003-06-07
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Zażalenie na przedłużony termin zwrotu VAT
VAT w Unii Europejskiej - założenia ramowe
Uznanie reklamacji ilościowej towaru w imporcie
Ujemny podatek należny w deklaracji VAT-7
Rozpoczęcie działalności a kasy rejestrujące
Pytanie do urzędu skarbowego zawierające braki
Przekazanie środka trwałego na reprezentację albo reklamę
Dokumentowanie umowy komisu

Prezentacja amortyzacji w sprawozdaniach finansowych
Koszty prac rozwojowych
Dywidenda z zysku za ubiegły rok obrachunkowy - zapisy w księgach

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zatrudnienie członków zarządu spółki kapitałowej - formy i aspekty podatkowe (cz. 2)
Wspólne użytkowanie nieruchomości jako przesłanka istnienia związku gospodarczego
Rok podatkowy nowo zarejestrowanej spółki
Koszty uzyskania przychodu przy umowie zlecenia
Kaucja gwarancyjna przy usługach budowlanych

Przyjęcie unijnego systemu oceny zgodności i certyfikacji towarów przemysłowych
Przepisy techniczne i socjalne w transporcie samochodowym
Pomoc publiczna na ochronę środowiska we Wspólnocie
Fundusze strukturalne - szansa dla małych i średnich firm
Dokument INTRASTAT w obrocie handlowym między państwami członkowskimi UE

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Pismo Ministerstwa Finansów z 24 września 2002 r. nr PB2/AS-033-0319-1579/02
Wypłata wynagrodzeń z tytułu usług niematerialnych dla zagranicznego kontrahenta
Wykorzystywanie budynku na potrzeby spółki jawnej
Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w dzierżawionym budynku
Sukcesja prawa do odliczeń inwestycyjnych przy przekształceniu spółki jawnej
Rozliczenie kosztów organizacji degustacji wyrobów spożywczych
Podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony po przekazaniu środka trwałego do używania
Księgowanie kwot przekraczających ustawowe limity z tytułu używania samochodów przez pracowników
Koszty uzyskania przychodów lekarza pełniącego dyżur medyczny

Pismo Ministerstwa Zdrowia z 6 maja 2003 r. nr UZ-14893/076/5/03/AM
Skutki nienależnie pobranego świadczenia przez pracownika
Przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS
Formy zabezpieczania przez ZUS wierzytelności z tytułu składek
Choroba pracownika trwająca nie dłużej niż 6 dni a podstawa wymiaru składek
Ilość artykułów w wydaniu: 35
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny