zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 6/2003
DATA WYDANIA: 2003-02-08
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Pismo Ministerstwa Finansów z 7 stycznia 2003 r. nr PP1/811-1199/02 KSz/13
Zmiany w podatku od towarów i usług w 2003 r. cz. I
Urząd Statystyczny rozstrzygający spory klasyfikacyjne PKWiU, PKOB oraz PCN
Termin odliczenia podatku naliczonego z faktury za usługi telekomunikacyjne
Sukcesja w zakresie korekty deklaracji VAT-7 przy przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę osobową
Stosowanie nowych nomenklatur statystycznych PKWiU oraz PKOB do korekt faktur z 2002 r.
Stawka VAT za najem lokalu mieszkalnego na cele niemieszkalne
Stawka VAT od sprzedaży zakupionych w ubiegłym roku zabawek dla dzieci
Osoba fizyczna nie musi żądać od wystawcy faktury wglądu w dowody księgowe
Odmowa żądania przez nabywcę wglądu w dokumentację sprzedawcy
Nowe wykazy towarów do rozporządzenia o VAT należy stosować wprost
Nowe druki deklaracji podatkowej
Formularz deklaracji VAT-7 w rozliczeniu za grudzień 2002 r.
Dopuszczalność umieszczania na fakturach starych i nowych oznaczeń statystycznych

Wyrok NSA z 27 sierpnia 2002 r., sygn. akt III SA 3031/00
Wartość początkowa samochodu dokumentowana dwoma fakturami
Towary w drodze oraz dostawy niefakturowane na przełomie okresu rozliczeniowego 2002/2003
Odroczony podatek dochodowy - przykład liczbowy

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zwolnienie należności z tytułu podróży służbowej wypłaconych menedżerowi
Zeznanie roczne CIT-8 za 2002 r.
Mieszkanie dla prezesa spółki

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2003 r.
Zakup towarów wraz z dodatkową bezpłatną ofertą promocyjną
Sposoby wykorzystywania samochodu na potrzeby firmy
Rozliczenie roczne podatku sporządzane przez płatników - zasady wypełniania PIT-40
Okres korzystania z ulgi na wynajem
Forma opodatkowania najmu stanowiącego przedmiot działalności

Zmniejszanie i zawieszanie świadczeń emerytalno-rentowych - cz. 2
Termin złożenia druku ZUS IWA
Renta rodzinna po zmarłym mężu
Nowy sposób zgłaszania zmian i korekt niektórych danych ubezpieczeniowych
Ilość artykułów w wydaniu: 31
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja