zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 11/2004
DATA WYDANIA: 2004-03-08
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Zwolnienie od podatku według VI Dyrektywy i projektu ustawy
Anulowanie wystawionych i podpisanych przez nabywcę faktur nie jest możliwe
W jakim terminie można odliczyć podatek z faktury za usługę ochrony
Czy usługi instalowania łączy internetowych należy dokumentować fakturą VAT
Rozliczenie dotacji otrzymanej przez podatnika
Jakie obowiązki powstaną przy rozwiązaniu spółki
Eksport usług

Wskaźniki i stawki

Wybrana problematyka zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
Badanie sprawozdań finansowych za 2003 r. i wybór biegłego rewidenta
Dotacja na sfinansowanie zakupu środka trwałego
Jak długo należy przechowywać dokumenty księgowe

Podatek dochodowy od osób prawnych

Odpisy aktualizujące – aspekty podatkowe
Czy można zaliczyć do kosztów wydatek na wycenę wnoszonego aportu
Problemy z fakturami po przekształceniu spółki
Wydatek na kurs językowy a koszty
Czy można zaliczyć do kosztów wydatki, gdy kontrahent rezygnuje z części usług
Czy odsetki od pożyczki zaciągniętej na wypłatę dywidendy stanowią koszt uzyskania przychodu
Moment powstania przychodu przy karze umownej

Wspólnotowy VAT na tle prawa podatkowego WE a orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości
Dotacje dla przedsiębiorców – praktyczne wskazówki
Raport o dostępności wykonywania wolnych zawodów w Unii Europejskiej
System VIES – obieg informacji wewnątrzwspólnotowej

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Ewidencjonowanie wartości talonów otrzymanych od kontrahentów
Jak rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia wypłacane przez podmioty realizujące cele bezzwrotnej pomocy
Wymiana elementów kotłowni – remont czy ulepszenie
Sposoby opodatkowania działalności prowadzonej w kilku formach
Jak rozliczyć wydatki z tytułu podróży służbowych
Wynagrodzenie żony zatrudnionej w spółce cywilnej męża
Serwis Wydawniczy. Książki
Koszty uzyskania przychodów w przypadku autorskich programów szkolnych
Zwolnienie od podatku przychodów z bezzwrotnych środków pomocowych

Finansowanie przez PFRON składek niepełnosprawnym przedsiębiorcom
Ubezpieczenia osób prowadzących działalność gospodarczą
Zawieszenie prawa do renty rodzinnej
Praca w Libii a podstawa wymiaru emerytury
Informacje w bankomacie o stanie oszczędności w funduszu emerytalnym
z wokandy
Ilość artykułów w wydaniu: 39
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz