zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 17/2003
DATA WYDANIA: 2003-04-26
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Zwolnienie podmiotowe w 2003 r.
Ulga dla taksówkarzy za zakup kas
Rozliczenie zaliczki otrzymanej na poczet eksportu towaru
Obrót opakowaniami zwrotnymi
Liczenie obrotu do momentu utraty zwolnienia od VAT
Kontynuacja działalności przez żonę po zmarłym małżonku
Klasyfikacje statystyczne a prawidłowa stawka VAT

Zmiana warty
Transakcje leasingowe w rachunkowości (cz. 2)
Sprzedaż komisowa w księgach rachunkowych
Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z o.o. - aspekt rachunkowy

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wydatki ponoszone przed rejestracją spółki kapitałowej
Umowa zlecenia opodatkowana ryczałtem
Odszkodowanie na rzecz członka zarządu jako koszt

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Pismo Ministerstwa Finansów z 9 grudnia 2002 r. nr PB5/IMD-033-350-2874/02
Pismo Ministerstwa Finansów z 14 października 2002 r. nr PB5/MC-033-329-2237/02
Wydatki poniesione z tytułu partycypacji w realizacji inwestycji mieszkaniowej przez TBS
Przychód z tytułu najmu wchodzącego w zakres działalności
Opodatkowanie darmowego udostępniania programów komputerowych przez Internet
Odliczenie dokonanych z opóźnieniem wpłat na fundusz remontowy
Nieodpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości nabytej z wykorzystaniem ulgi podatkowej
Jak zaewidencjonować i udokumentować zniszczenie towarów handlowych
Brak możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej przy inwestycji zakończonej w 2001 r.

Podatki, opłaty, procedury

Wpływ orzecznictwa sądowego na zakres stosowania przepisów podatkowych dotyczących odliczeń
Nowe regulacje dotyczące nadpłaty - zagadnienia praktyczne
Informacja o zadłużonych przedsiębiorcach i konsumentach
Ilość artykułów w wydaniu: 26
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz