zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 42/2003
DATA WYDANIA: 2003-10-18
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Pozapłacowe świadczenia i należności na rzecz pracowników i członków ich rodzin

Zamiana towaru na usługę
Zakres opodatkowania VAT według VI Dyrektywy
Skutki podatkowe umowy sponsoringu
Podatek naliczony z faktury wystawionej w walucie obcej
Opodatkowanie i rozliczenie sprzedaży tax free
Faktura wystawiona na rzecz przedstawicielstwa dyplomatycznego

Zasady prawidłowej emisji, obiegu i kontroli dokumentów (cz. 1)
Zamiana maszyny na wolną od wad
Reklamacja towaru pochodzącego z importu

Podatek dochodowy od osób prawnych

Koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży udziałów nabytych w zamian za wierzytelność
Koszty opracowania znaku graficznego
Dowody składowe - konstrukcja i aspekty podatkowe

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Pismo z 16 lipca 2003 r. nr PB5/MC-033-41-1651/03
Wydatki producenta na działania marketingowe podejmowane bezpośrednio przez sprzedawców
Rozliczenie wpłaconego i zwróconego zadatku
Rozliczenie inwestycji w obcym środku trwałym - budynku wybudowanego na cudzym gruncie
Przychód z tytułu sprzedaży oleju napędowego w zamian za bony paliwowe
Opodatkowanie przychodów małoletniego dziecka z tytułu najmu lokalu
Koszty poniesione po kradzieży przedmiotu leasingu
Konserwcja instalacji alarmowej i gazowej a prawo do ulgi remontowej

Zmiana w podleganiu ubezpieczeniom społecznym zleceniobiorcy
Wykorzystywanie prywatnego samochodu do celów służbowych przez pracownika rencistę
Wykazywanie w dokumentacji rozliczeniowej wypłat z tytułu wyrównania zasiłków chorobowych
Wniosek o emeryturę
Ubezpieczenie osób wykonujących pracę nakładczą
Ponowne ustalenie prawa do renty
Nabycie nieruchomości obciążonej hipoteką na rzecz ZUS
Dodatkowe zwiększenie renty rodzinnej
Błędne oznaczenie udziałów osób uprawnionych do otrzymania środków po śmierci członka OFE
Ilość artykułów w wydaniu: 30
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny