zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 28-29/2003
DATA WYDANIA: 2003-07-12
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Termin odliczenia podatku z faktury VAT - MP
Sprzedaż w składzie celnym
Skutki zaniechania inwestycji
Skutki w VAT reklamy publicznej i niepublicznej
Skutki udzielenia przez sprzedawcę bonusu lub rabatu
Przekazanie towaru na cele reprezentacji i reklamy
Podatek naliczony z faktury dokumentującej poniesione koszty konsultingowe
Organy celne organami podatkowymi w VAT
Obowiązek podatkowy przy umowie komisu
Ewidencja uproszczona przy zwolnieniu podmiotowym
Ewidencja sprzedaży na potrzeby VAT
Brak obrotu a obowiązek złożenia deklaracji
Błędy formalne na fakturach

Zatwierdzanie sprawozdania finansowego
Usługi pośrednictwa w obrocie gospodarczym
Refakturowanie tzw. mediów w związku z umową najmu lokalu użytkowego
Naliczanie odsetek od środków znajdujących się na zagranicznym rachunku bankowym
Ewidencja zdarzeń gospodarczych po sporządzeniu sprawozdania
Ewidencja księgowa reprezentacji i reklamy

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wartość początkowa środków trwałych nabytych w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Podwyższenie kapitału zakładowego z kapitału zapasowego przy braku środków pieniężnych
Neon reklamowy jako środek trwały
Dywidenda w spółce kapitałowej - aspekty podatkowe

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 października 2002 r. (I SA/Wr 1118/00)
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 września 2002 r. (sygn. akt I SA/Łd 2184/2000)
Pismo Ministerstwa Finansów z 1 kwietnia 2003 r. nr SP4/SP1/8012-133/444/03/KW/WG
Zakup konia na potrzeby działalności turystyczno-rekreacyjnej
Wydatki na raport badawczy związany z przyszłą inwestycją
Rozliczenie kosztowe wynagrodzenia małżonka jednego ze wspólników w spółce jawnej
Podwyższenie wartości wycenianych towarów o koszty uboczne zakupu
Opodatkowanie majątku otrzymanego w wyniku likwidacji jednoosobowej spółki z o.o.
Koszty reklamy i reprezentacji - wybrane zagadnienia
Data powstania przychodu ze zbycia majątkowych praw własności intelektualnej

Zatrudnienie i ubezpieczenie absolwentów
Ubiór służbowy pracownika a podstawa wymiaru składek
Relacja z dyżuru telefonicznego
Dokumentowanie prawa do zasiłku rodzinnego

Zasady rozliczania podróży służbowych
Ilość artykułów w wydaniu: 38
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler