zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 3/2003
DATA WYDANIA: 2003-01-18
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Zmiana rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT
Usługi poligraficzne - refakturowanie
Pismo Ministerstwa Finansów nr PP1/811-1257/01 K.Sz. z 6 grudnia 2002 r.

Przekazanie środka trwałego do używania na podstawie umowy leasingu finansowego
Obowiązki służb finansowo-księgowych - daty i terminy wynikające z ustawy o rachunkowości
Obowiązek sprawozdawczy spółki akcyjnej w organizacji
Nieodpłatne użyczenie lokalu spółce przez jednego ze wspólników
Kradzież gotówki z kasy przedsiębiorstwa - zapisy w księgach

Podatek dochodowy od osób prawnych

Sprzedaż udziałów objętych w wyniku podziału spółki z o.o. - cz. 2
Prowizja od niewykorzystanej linii kredytowej jako koszt
Opłata manipulacyjna przy umowie leasingu operacyjnego
Odpisy aktualizujące jako koszt

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zwrot towaru w ramach rękojmi
Uproszczone zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy
Ryczałt od przychodów z najmu tylko dla osób nie prowadzących działalności
Opodatkowanie przychodów z najmu u jednego z małżonków
Opodatkowanie nagrody otrzymanej za prenumeratę
Nowe rozporządzenia w sprawie ryczałtu
Nieodpłatne przekazanie oprogramowania zleceniobiorcy
Korekta przychodu po udzieleniu rabatu
Forma opodatkowania działalności prowadzonej przez lekarza stomatologa

Podatki, opłaty, procedury

Zgłoszenie identyfikacyjne zleceniobiorców
Ulepszenie nowo wybudowanej budowli a podatek od nieruchomości
Zmiany w ordynacji podatkowej - relacja z dyżuru telefonicznego - cz. 2
Prawo podatnika do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego
Podatek od nieruchomości przy budynkach niemieszkalnych wpisanych do rejestru zabytków
Ilość artykułów w wydaniu: 26
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz