zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 26/2003
DATA WYDANIA: 2003-06-28
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Usługa świadczona przez cudzoziemca na rzecz polskiego przedsiębiorcy
Stawka VAT od usługi transportowej w imporcie towaru
Przywołanie symboli klasyfikacyjnych w fakturach korygujących
Opodatkowanie towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego
Naliczanie odsetek w przypadku korekty deklaracji VAT-7

Wykup udziałów w celu umorzenia
Usługi długoterminowe w rachunku zysków i strat
Termin ogłoszenia sprawozdania finansowego
Różnice kursowe od kredytu zaciągniętego w celu wytworzenia środka trwałego
Ewidencja udzielonych pożyczek pracownikom firmy
Efektywne zarządzanie zapasami w firmie

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zatrudnienie czeskiego artysty na imprezie okolicznościowej
Wydatek na obsługę prawną przy zakupie gruntu w użytkowaniu wieczystym
Spółka z o.o. jako wspólnik spółki cywilnej
Pożyczka od udziałowca odbiegająca od warunków rynkowych
Kara umowna za niewykonanie usługi
Bezpłatna opieka zdrowotna dla pracownika

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zwolnienie od podatku wynagrodzeń wypłacanych ze środków pomocowych
Zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca
Warunki zastosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów z praw autorskich (cz. 1)
Składka za przynależność do cechu rzemiosł
Rozliczenie ubytków naturalnych w towarach handlowych
Remanent zarządzony przez urząd skarbowy
Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej z kilku tytułów
Nowe rozwiązania podatkowe dotyczące działalności pożytku publicznego i wolontariatu

Praca cudzoziemca w Polsce a ubezpieczenia
Obowiązki wobec ZUS przy skierowaniu pracownika na studia
Egzekucja z rachunku bankowego spółki cywilnej
Dobrowolne ubezpieczenia a dokumentacja ZUS
Ilość artykułów w wydaniu: 29
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny