zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 51-52/2003
DATA WYDANIA: 2003-12-20
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Zwolnienia grupowe po 1 stycznia 2004 r.
Świadczenie przedemerytalne dla zwalnianych pracowników z zakładów nieobjętych zwolnieniami grupowymi
Przedawnienie roszczeń o zwrot kosztów poniesionych na studia pracownika
Nagrody i wyróżnienia dla pracowników
Dodatek za zmianowość

Zmiany w ustawie o VAT od 1 stycznia 2004 r.
Pozorny eksport komputerów - precedensowe orzeczenie NSA
Obowiązek podatkowy przy otrzymaniu zaliczki
Obowiązek podatkowy i wymagalność podatku według VI Dyrektywy i projektu ustawy
Korekta deklaracji w przypadku wniesienia aportu do innej spółki
Faktura potwierdzona kopią u wystawcy i nierozliczona przez niego w deklaracji VAT-7
Ewidencjonowanie sprzedaży komisowej
Błędy w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R oraz w formularzu NIP

Wycena należnych wpłat na kapitał podstawowy
Rozliczenie niedoborów zawinionych w jednostce prowadzącej ewidencję wartościową
Rezerwa związana z zaprzestaniem działalności
Nowe rozwiązania w ustawie o rachunkowości
Amortyzacja podatkowa a bilansowa (cz. 1)
Abonament na posiłki dla pracownika

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych
Opodatkowanie dywidend wypłacanych podmiotom zagranicznym

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
Wydatki na wystrój świąteczny i wysyłkę kartek do klientów
Rejestracja osób fizycznych nadal w gminie
Nowelizacja przepisów o ryczałcie ewidencjonowanym i karcie podatkowej
Moment wycofania i wydatkowania oszczędności z kasy mieszkaniowej
Ewidencjonowanie kosztów na przełomie roku

Zgłaszanie zleceniobiorców do ubezpieczenia wypadkowego
Rozpoczęcie działalności a składka na ubezpieczenie zdrowotne
Podwyżka wynagrodzenia w okresie choroby pracownika a podstawa wymiaru zasiłku
Podstawa przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego (cz. 2)
Następstwa zwłoki w opłacaniu składek na ZUS
Likwidacja spółki a postępowanie restrukturyzacyjne
Informowanie ubezpieczonych o stanie kont indywidualnych
Adres osoby współpracującej
Ilość artykułów w wydaniu: 35
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler