zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 2/2003
DATA WYDANIA: 2003-01-11
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Warunki zwrotu podatku za zakup środka trwałego
Podatnik rozpoczynający działalność a wybór metody kasowej w trakcie kwartału
Obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji obrotu
Nowela do ustawy o VAT obowiązująca od 1 stycznia 2003 r.
Dokumentowanie przez podatnika VAT sprzedaży nie podlegającej opodatkowaniu
Data potwierdzenia odbioru towaru przez nabywcę przesądza o momencie odliczenia VAT

Wydłużenie roku obrotowego a księgi rachunkowe
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w przykładach liczbowych
Przekształcenie bilansu rocznego na 31 grudnia 2002 r.
Operat szacunkowy podstawą aktualizacji wyceny środka trwałego
O normach wykonywania zawodu, kreatywnej księgowości i mediach
Możliwość stosowania przez jednostkę obowiązujących standardów rachunkowości

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wyrok NSA z 19 kwietnia 2002 r., sygn. akt I SA/Łd 762-763/01
Wypłata świadczeń z tytułu używania samochodów udziałowców
Studia podyplomowe członków zarządu jako koszt
Sprzedaż udziałów objętych w wyniku podziału spółki z o.o. - cz. 1
Serwis cateringowy w trakcie szkolenia jako koszt
Sfinansowanie studiów podyplomowych dziecku pracownika
Pismo Ministerstwa Finansów z 17 października 2002 r., nr PB 3/8214-261/2002

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Ulgi podatkowe 2002 - relacja z dyżuru
Rozliczenie roczne podatników na ryczałcie - zasady wypełniania PIT-28
Przekazanie towarów handlowych pracownikom
Ewidencjonowanie przychodów z tytułu użyczenia samochodu

Upadłość podmiotu gospodarczego a należności wobec ZUS
Prawo do zasiłku opiekuńczego pracownika zatrudnionego w systemie zmianowym
Prawo wdowy do renty rodzinnej
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla osób nie będących pracownikami
Odmowa wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS

ZMIANY W PODATKACH OD 1 STYCZNIA 2003 R.
Ilość artykułów w wydaniu: 29
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny