zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKA



BAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 18-19/2003
DATA WYDANIA: 2003-05-03
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

VAT w orzecznictwie NSA
Termin rozliczenia podatku należnego z wystawionej faktury
Praktyczne aspekty zmniejszenia obrotu w VAT

Umowa faktoringu w księgach rachunkowych
Opłata wstępna w leasingu operacyjnym
Informacja dodatkowa jako część składowa sprawozdania finansowego
Forward na zakup waluty w księgach jednostki
Aktualizacja wartości aktywów (cz. 1)

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zasady tworzenia i opodatkowania stowarzyszeń
Straty w środkach trwałych i obrotowych
Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy
Nieodpłatne świadczenie usług przez członków zarządu

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Transakcje między podmiotami powiązanymi - ceny transferowe
Skutki podatkowe wynajęcia mieszkania dla pracowników
Rozliczenie podatkowe jazd lokalnych odbywanych przez pracowników
Pismo Ministerstwa Finansów z 4 września 2002 r. nr PB 5/KD-033-317-2122/02
Przychód wykazany po zawieszeniu działalności
Opodatkowanie dochodów osiąganych z tytułu udziału w zyskach spółki z o.o.
Dokumentowanie zakupu złomu od osoby fizycznej
Dieta za podróż służbową właściciela firmy
Degresywna metoda amortyzacji dla wynajętych środków trwałych

Wypłata oszczędności po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego
Świadczenia pieniężne przy dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym osób prowadzących działalność gospodarczą

Wyrok SN z 13 grudnia 2002 r. (sygn. akt III RN 231/01)
Wyrok NSA z 21 marca 2002 r. (sygn. akt III SA 2451/00)
Wyrok NSA z 14 listopada 2002 r. (sygn. akt I SA/Gd 14/00)
Wyrok NSA z 14 listopada 2002 r. (sygn. akt I SA/Wr 628/02)
Wyrok NSA z 11 lutego 2003 r. (sygn. akt SA/Rz 317/02)
Uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 listopada 2002 r. (FPS 12/02)
Ilość artykułów w wydaniu: 29
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia



Zapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja