zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 30/2004
DATA WYDANIA: 2004-07-19
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Zmiana przepisów wykonawczych do ustawy o VAT
Czy podatnik zwolniony od VAT powinien rozliczać wewnątrzwspólnotowe nabycie
Informacje podsumowujące o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych
Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu dostawy i użyczenia towarów
Rozliczenie podatku naliczonego przy pojedynczej sprzedaży zwolnionej
Miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomościami
Budowa infrastruktury towarzyszącej
Stawki VAT w okresie przejściowym

Ewidencja kosztów robót budowlanych
Dopłaty do kapitału w spółce z o.o. w księgach rachunkowych
Usługi medyczne na rzecz pracowników
Ulepszenia w obcych środkach trwałych – ewidencja księgowa

Podatek dochodowy od osób prawnych

Przychód z tytułu „nieodpłatnej” usługi transportowej
Czy wydatki związane z sądowym dochodzeniem zapłaty stanowią koszty uzyskania przychodu
Czy od należności wypłacanych belgijskiej firmie doradczej należy pobrać podatek
Moment powstania przychodu z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych
Wynagrodzenie osób zatrudnionych przy budowie hali produkcyjnej
Powstanie przychodu przy etapowym oddawaniu robót budowlanych
Wydatki na rzecz udziałowca jako koszt uzyskania przychodu
Moment uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży budynku lub lokalu
Pochodne instrumenty finansowe w ujęciu podatkowym

System certyfikacji towarów przemysłowych – oznaczenie CE
Zwolnienie podatkowe jako forma pomocy publicznej udzielonej przed akcesją do Unii
Dofinansowanie inwestycji w ochronę środowiska z funduszy strukturalnych
Gdzie szukać tekstów aktów prawnych i innych dokumentów unijnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Nowe wzory formularzy rocznych
Podatkowe aspekty świadczenia usług budowlanych
Zakup środków transportu sfinansowany z funduszu PHARE
Ulga z tytułu wyszkolenia ucznia a podatek liniowy
Internet zainstalowany w miejscu zamieszkania wspólników spółki cywilnej
Magazyn częściowo wykorzystywany w działalności – ewidencja kosztów
Serwis Wydawniczy - Książki

Podatki, opłaty, procedury

Opłata skarbowa od potwierdzeń zarejestrowania podatników VAT

Dodatek za rozłąkę a podstawa wymiaru składek
Skrócenie urlopu macierzyńskiego
Ubezpieczenia społeczne osób przemieszczających się (migrujących) w Unii Europejskiej – wyjaśnienia ZUS (cz. 2)
Nowe pracownicze programy emerytalne (cz. 1)
Ilość artykułów w wydaniu: 37
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler