zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 26/2004
DATA WYDANIA: 2004-06-21
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Rozliczenie kosztów usług budowlanych
Relacja z dyżuru redakcyjnego
Nowe deklaracje dla podatku od towarów i usług
Jaką stawką VAT opodatkować budowę sieci wodociągowej
Stawki VAT
Odliczenie częściowe i korekta podatku naliczonego (cz. 2)
Ważne
Numery VAT UE nowych państw członkowskich

Wskaźniki i stawki

Uwaga
Program komputerowy stworzony przez pracowników
Jak prawidłowo czytać informacje zawarte w rachunku przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa

Podatek dochodowy od osób prawnych

Jak rozliczyć odsetki od kredytu inwestycyjnego
Dywidenda wypłacona na rzecz udziałowca – zakładu pracy chronionej
Czy podatnik może zmienić rok podatkowy
Kompensata wzajemnych rozrachunków wyrażonych w walutach obcych a różnice kursowe
Czy wydatki poniesione na windykację należności stanowią koszt uzyskania przychodów
Skutki podatkowe wniesienia aportem samochodu osobowego
Umorzenie udziałów w spółkach z o.o. – wybrane skutki prawnopodatkowe

Nowości
System INTRASTAT
Zakaz dyskryminacji przy zwrocie nadpłaconych podatków
Rola sądów krajowych w stosowaniu prawa wspólnotowego
Warto wiedzieć

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Jak opodatkować odsetki udziałowca spółki jawnej
Świadczenia na rzecz pracowników finansowane z ZFŚS
Rozliczenie straty za lata ubiegłe a ulga na wynajem
Jednorazowy 30-proc. odpis amortyzacyjny i metoda degresywna w latach następnych
Co nam dają korzystne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
Dokument SAD czy decyzja urzędu celnego – podstawą zapisów w księdze
Czy remanent początkowy należy uwzględniać przy obliczaniu zaliczek na podatek
Serwis Wydawniczy - Książki
Warto wiedzieć

Pamiętaj
Przypominamy
Podstawa wymiaru składek
Podpis doradcy podatkowego w dokumentacji ubezpieczeniowej
Wznowienie wypłaty świadczenia „w zbiegu”
Renta z tytułu niezdolności do pracy
Podróż służbowa pracownika i zleceniobiorcy w aspekcie ubezpieczeniowym
Z wokandy
Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 1 lipca 2004 r.
To warto wiedzieć
Ilość artykułów w wydaniu: 43
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler