zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 25/2004
DATA WYDANIA: 2004-06-14
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Potrącenia z wynagrodzenia
Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę a obowiązek wystawienia świadectwa pracy
Obliczanie wynagrodzenia urlopowego przy premii uznaniowej
Wypowiedzenie umowy na okres próbny a dni wolne na poszukiwanie pracy
Nadgodziny przy niepełnym etacie
Obowiązek zawiadomienia pracownika o warunkach zatrudnienia
Z wokandy
Kiedy nie można zawrzeć umowy na okres próbny
Urlopy wypoczynkowe w 2004 r. (cz. 2)

Zasady opodatkowania usług budowlanych
Jakie zasady korekt obowiązują przy udzielaniu rabatu
Kiedy możemy stosować 3-proc. stawkę VAT
Oddanie w komis samochodu przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
Czy wydatki na reprezentację i reklamę podlegają VAT
Odliczanie częściowe i korekta podatku naliczonego (cz. 1)

Zasady sporządzania łącznego sprawozdania finansowego
Samochód w działalności gospodarczej

Podatek dochodowy od osób prawnych

Reprezentacja i reklama w kosztach spółki
Jak rozliczyć zakup katalogów zawierających informacje o produktach firmy
Czy zawarcie umowy nieoprocentowanej pożyczki skutkuje powstaniem przychodu
Jak rozliczyć koszty sieci komputerowej
Darowizna na rzecz klubu piłkarskiego
Dzierżawa sztywnego łącza poza siedzibą spółki
Z wokandy

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Opodatkowanie wynagrodzenia polskiego pracownika w przedstawicielstwie firmy w Berlinie
Czy wynajęcie kawalerki kupionej za środki z kasy mieszkaniowej powoduje utratę ulgi
Czy przedawnia się obowiązek zwrotu ulgi za wycofanie wkładu spółdzielczego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osobę współpracującą
Podatek dochodowy od nierezydentów z tytułu świadczenia usług niematerialnych
Przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy
Serwis Wydawniczy - Książki

Nowa wysokość składek ubezpieczeniowych
Czasowe zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej
Zmiana kodu tytułu ubezpieczenia pracowniczego na kod ubezpieczenia osoby współpracującej
Kwota bazowa do obliczenia kapitału początkowego
Z wokandy
Świadczenia przedemerytalne na nowych zasadach
Opłacanie składek ZUS od 1 czerwca 2004 r.
Ilość artykułów w wydaniu: 38
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler