zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 23/2004
DATA WYDANIA: 2004-05-31
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Przywrócenie do pracy
Powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej w czasie trwania stosunku pracy
Czy można dokonać cesji wynagrodzenia
Skutki zmiany norm pracy
Rynek pracy po 1 maja
Z wokandy
Urlopy wypoczynkowe w 2004 r. (cz. 1)

Rozwiązanie spółki cywilnej
Ograniczenia w odliczeniu VAT naliczonego
Jak rozliczyć uszlachetnianie bierne
Rolnik ryczałtowy – zasady rozliczeń
Prezenty o małej wartości i próbki
Transakcje trójstronne – procedura uproszczona w obrocie wewnątrzwspólnotowym

Hipoteka jako zabezpieczenie zaciągniętego kredytu
Rozliczenia gotówkowe
Koszty studiów podyplomowych w księgach rachunkowych
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Środek trwały wytworzony we własnym zakresie

Podatek dochodowy od osób prawnych

Funkcjonowanie i obowiązki podatkowe wspólnoty mieszkaniowej
Odsetki a terminy zapłaty w transakcjach handlowych
Skutki odłączenia części składowej amortyzowanego środka trwałego
Ulepszenie środka trwałego a miesiąc sporządzenia korekty deklaracji
Opodatkowanie zaliczki wypłacanej na poczet dywidendy

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Śmierć małżonka nie wyklucza łącznego rozliczenia podatku
Przedawnienie zobowiązań w kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych
Odpisy amortyzacyjne od darowanego patentu jako koszt podatkowy
Kredyt w euro zaciągnięty na mieszkanie a ulga odsetkowa
Opodatkowanie wspólników spółki komandytowo-akcyjnej
Wręczamy upominki i wystawiamy PIT-8C
Ewidencjonujemy w księdze koszt ogłoszenia
Kiedy należy skorygować koszty z tytułu zakupu towaru nienadającego się do sprzedaży
Serwis Wydawniczy - Książki

Podatki, opłaty, procedury

Trybunał ograniczył uznaniowość organów podatkowych
Elektroniczna ewidencja podatkowa nieruchomości
Czy protokół kontroli podatkowej może zawierać ocenę prawną
Okazjonalne wynajmowanie pomieszczeń a stawka podatku od nieruchomości
Deklaracja PCC-1 od umowy spółki po zmianach
Ilość artykułów w wydaniu: 37
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz