zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 28-29/2004
DATA WYDANIA: 2004-07-05
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Zawarcie umowy o pracę na czas określony w celu przygotowania zawodowego
Prawo do odprawy emerytalnej
Zatrudnianie cudzoziemców
Z wokandy
Przejście zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę

Jakie dokumenty uprawniają do stosowania stawki 0 proc.
Darowizna towarów poza terytorium Wspólnoty
Budowa stoisk targowych w krajach UE i w państwach trzecich
Prace prewencyjno-konserwacyjne i remontowe w budynkach mieszkalnych
Korekta podatku naliczonego za okres do 30 kwietnia br.
Opodatkowanie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

Samochód używany na podstawie umowy leasingu
Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy
Utrata wartości aktywów – ewidencja księgowa

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wydatki na zakup karnetów na basen dla pracowników
Wymiana systemu centralnego ogrzewania – remont czy modernizacja
Czy miesięczne bilety komunikacji miejskiej mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu
Wstrzymanie produkcji a odpisy amortyzacyjne
Wydatki na usługi prawne i doradcze związane z przejęciem innych spółek
Pożyczka od udziałowców lub dopłaty wniesione do spółki z o.o. – aspekty podatkowe

Projekt dyrektywy dotyczącej transportu rzecznego
Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
Zamawianie napojów alkoholowych za pośrednictwem Internetu
Ochrona podstawowych praw osób fizycznych i prawnych w UE

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy dopłaty z Agencji Rynku Rolnego do produkcji zbóż są przychodem
Czy składki na rzecz obowiązkowych ubezpieczeń kierowników budowy są kosztem
Obowiązki pracodawcy przy świadczeniach nieobjętych umową o pracę
Moment powstania przychodu – cesja wierzytelności
Jakie skutki podatkowe powoduje obniżka ceny towaru (opust, rabat)
Serwis Wydawniczy - Książki

Podatki, opłaty, procedury

Rejestracja samochodów sprowadzonych z zagranicy
Opłaty za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego
Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną
Skarga na bezczynność organów podatkowych
Ustalenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania
NIP po przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego
Czy zawarcie umowy wprowadzającej rozdzielność majątkową podlega podatkowi
Podatek od czynności cywilnoprawnych przy umowie pożyczki

Ponowne obliczenie wysokości emerytury
Umowa dostawy a obowiązek ubezpieczeń społecznych
Dodatek stażowy a podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
Wypłata zasiłku chorobowego po zmarłym pracowniku
Ubezpieczenia społeczne osób przemieszczających się (migrujących) w Unii Europejskiej (cz. 1) – wyjaśnienia ZUS
Ustalanie prawa do świadczeń przedemerytalnych

Czynności wyłączone z zakresu przedmiotowego ustawy o VAT
Ilość artykułów w wydaniu: 45
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja