zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 12/2004
DATA WYDANIA: 2004-03-15
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Zatrudnianie pracowników a kwestie wynagrodzenia
informacja
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
Telepraca – konferencja w MGPiPS
Studia podyplomowe pracownika – zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę
Urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego na część etatu u kilku pracodawców

Dostawa i wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu
Kiedy przysługuje zwrot podatku
Osoba fizyczna niemająca zdolności do czynności prawnych – podmiotem opodatkowania
Kaucja gwarancyjna w budownictwie
Import towarów na warunkach CPT a import usług transportowych
Czy wpłata zaliczki na zakup lokalu mieszkalnego powoduje obowiązek jej opodatkowania
Czy sprzedaż zmodernizowanego budynku podlega opodatkowaniu

Środki trwałe – wybrane zagadnienia
Ustanowienie hipoteki na majątku spółki
Zmiany sprawozdania finansowego - Błędy podstawowe i zdarzenia występujące po dniu bilansowym (cz. 1)
tabelka

Podatek dochodowy od osób prawnych

Obowiązek informacyjny podatnika posiadającego oddziały
Czy zaliczka z tytułu zobowiązania się do zbycia nieruchomości stanowi przychód
Czy zawsze należy korygować koszty przy błędnie naliczanych odpisach amortyzacyjnych
Czy należy pobrać podatek od odsetek ustawowych wypłacanych zagranicznemu udziałowcowi
Jak ustalić koszt uzyskania przychodu przy sprzedaży udziałów
Uznanie oddziału za zakład w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania– skutki podatkowe

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zasady rozliczania dochodów z hodowli drobiu
Korekta zeznania wspólnika po wszczęciu kontroli dotyczącej spółki cywilnej
Zwolnienie od podatku przychodu ze sprzedaży nieruchomości w świetle nowych regulacji
Jak zaksięgować kupony podarunkowe dla klientów
Prywatny majątek wspólnika w spółce cywilnej
Jeszcze raz o rozliczeniu zwrotu kosztów za używanie samochodu pracownika do jazd lokalnych
Kiedy wykazujemy przychód ze sprzedaży firmowego samochodu
Czy po 1 stycznia 2004 r. trzeba oddać ulgę na wynajem
Czy dwie firmy mogą amortyzować jeden program komputerowy
Czy wydatek na nocleg pracowników jest kosztem pracodawcy
Serwis Wydawniczy. Książki
Ewidencjonowanie wydatku na zakup gruntu będącego towarem handlowym
Podróże służbowe właściciela firmy transportowej

informacja
Prawa i obowiązki ubezpieczeniowe przedsiębiorców
Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2004 r.
Wniosek o dofinansowanie składek za osoby niepełnosprawne
Diety a podstawa wymiaru składek

Prawo zamówień publicznych
Ilość artykułów w wydaniu: 42
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler