zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 37/2004
DATA WYDANIA: 2004-09-06
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Zmiana warunków technicznych pojazdów
Sądowa windykacja zaległych należności
Czy istnieje możliwość wyłączenia wspólnika ze spółki
Przebieg oraz skutki prawne postępowania naprawczego
Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Ubezpieczenie od szkód powstałych wskutek rabunku
Skarga pauliańska jako instrument ochrony wierzyciela

Konsekwencje dla nabywcy odliczenia VAT przed powstaniem obowiązku podatkowego u sprzedawcy
Metody odliczania ulgi z tytułu zakupu kasy
Pozapłacowe świadczenia pracodawcy
Kiedy nabywca jest zobowiązany do rozliczenia VAT z tytułu dostawy
Dostawa towarów używanych – zasady dokumentowania i ewidencjonowania

Ewidencja niedoboru towaru w magazynie
Kompensata wzajemnych należności i zobowiązań
Istota i metody aktualizacji wartości aktywów

Podatek dochodowy od osób prawnych

Windykacja należności a koszty uzyskania przychodów
Likwidacja spółki a koszty uzyskania przychodu
Jak rozliczyć wydatek poniesiony na zakup drukarki
Czy umorzoną pożyczkę należy wykazać w przychodach
Odzyskanie części lub całości wierzytelności a koszty uzyskania przychodu
Rozliczanie przychodu firmy windykacyjnej

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Amortyzacja ulepszonego magazynu według stawki indywidualnej
Czy cena wykupu powiększa sumę opłat leasingowych
Sprzedaż wierzytelności – skutki podatkowe u zbywcy
Utworzenie rezerwy na wierzytelność nieściągalną przed postępowaniem egzekucyjnym
Przekazanie towarów handlowych na własne potrzeby podatnika lub pracowników
Serwis Wydawniczy - Książki

Nowości
Nowa wysokość składek ubezpieczeniowych
Umowa o pracę zawarta ze studentem a obowiązek ubezpieczeń
Ubezpieczenie wypadkowe zleceniobiorcy
Przez jaki okres można dochodzić wypłaty niezrealizowanych świadczeń?
Zasady wypłaty pieniężnych świadczeń w razie choroby i macierzyństwa określone przepisami unijnymi – wyjaśnienia ZUS
Emerytura po rencie z tytułu niezdolności do pracy
Ilość artykułów w wydaniu: 34
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz